Loggning

Fliken loggning visar vad som har hänt, när och ut av vem för en vald kund.

Informationen visas i tabellform vilket medför att varje kolumn är sorterbar.

Obs! Har din installation dokumentations-modulen, så går det att se ändringar i journal i journalloggen, vilken är skild från den här generella loggningen.