Kontakter

Kundens kontakter hittas genom att välja en kund och sedan gå till fliken Kontakter.
På de fält som har en rullgardinslista, så som ”Sjuksköterska” eller ”Arbetsterapeut”, går det att välja bland de valbara personerna inskrivna medarbetaren i organisationen.

Fältet vårdcentral som innehåller en lista på vårdcentraler kan administreras från vyn Admin -> Nyckelord.

Lägg till flera kontakter
Knapparna ”Lägg till nästående”, ”god man” och ”övrig” öppnar upp flera formulär i kontaktvyn. Du kan på det här sättet lägga till valfritt antal av dessa kontakttyper vid behov.

Använd soptunneikonen för att ta bort en kontakt.