Utskrift av Journal

Journalen kan skrivas ut i sin helhet eller vissa delar av den.

För att skriva ut hittar du skriva ut journal till höger

i denna vy kan du välja vilken journal du vill skriva ut då klickar du i den journaltypen. Väljer vilka delar hela/delar

Om du väljer delar kan du klicka i vilken del av journalen du vill skriva ut

Du väljer från och med datum med hjälp av att klicka kalendern 

Tips! Om du vill skriva ut från starten kom ihåg att bocka i skriva ut från start. Då kommer du få ut hela hälsoplanet och alla anteckningar som är kopplade till hälsoplan

Du har nästa steg möjligheten att avidentifiera medarbetare(YY) eller brukare(XX), då kommer inte medarbetarens namn att komma upp utan ersättas med YY eller XX. När du är klar med dina val så trycker du skriv ut.