Journallogg

Hitta till journalloggen genom att välja kund från kundlistan. Stå på journalfliken och klicka på Journallogg. 

Journalloggen visas i tabellform och innehåller information om när, vem och vad som har hänt i kundens journal.

Använd filtret för att lättare hitta de händelser du söker efter.