Journalfliken

Börja med att gå in på aktuell kund. Du hamnar då automatiskt på fliken Journal.

På fliken Journal får du en journalöversikt för kunden.

Varningar

Här ser du eventuella varningar som finns på kunden. 

Journaler

Under rubriken ”Journaler” ser du de av kundens journalkort som du har behörighet till. Det är via journalkortet som du kan skriva en ny journalanteckning eller använda någon av genvägarna för att till exempel komma till uppdrag eller genomförandeplan. 

Använda sökord

Här får du ett ordmoln där du kan se vilka sökord som har används i kundens journalanteckningar. Många anteckningar med samma sökord blir relativt större jämfört med de andra. Om du håller muspekaren över ett sökord visas antalet anteckningar där aktuellt sökord har använts.

Journalanteckningar

Här hittar du kundens samtliga journalanteckningar. 

Om du önskar filtrera fram vissa anteckningar, klicka på    och gör din filtrering. För att dölja filter klickar du på . Du kan till exempel filtrera fram en viss anteckningstyp eller sökord. 

Om du har tillgång till fler än en journal kan du välja om du vill visa en eller flera journaler i journalflödet. Det gör du genom att klicka bort den journal du inte önskar få med. 

Om du inte vill se anteckningar från genomförande- och/eller hälsoplaner kan du bocka ur rutan framför ”Visa anteckningar från planer”. 

Du kan även välja att sortera journalerna efter nyast överst eller äldst överst.