Skriva journalantecking

För att skapa en ny journalanteckning så navigera till kund och fliken Journal.
Klicka på + Skriv i journalkortet.

Observera att en kund kan ha flera journaler aktiva samtidigt, så utgå från rätt journalkort för din journalanteckning. I exemplet nedan ser vi två aktiva journaler för exempelkunden Kerstin.

Välj anteckningstyp
I nästa steg väljer du en anteckningstyp. Anteckningstyperna är konfigurerade för er organisation vid installationen av dokumentationsmodulen och kan därför skilja sig mot exemplet nedan. 
Genom att hålla musenpekaren över en anteckningstyp får du en blå hjälptext som beskriver anteckningstypen i mer detalj.

Skriv anteckning
Berode på vilken anteckningstyp du har valt kan det finnas olika ifyllningsfält. Normalt ser vi en händelsetid som du kan ändra samt en ruta för journalanteckningen.

Vissa anteckningstyper innehåller även sökord och fler än ett fält att dokumentera i.

Välj sökord om möjligheten finns, genom att klicka på +Lägg till sökord. Detta öppnar en yta till höger, där du kan välja ett och ibland flera sökord som stämmer in.

Tips! Använd sökfunktionen om det är många sökord för att hitta rätt. Du kan även klicka på ett sökord för att få upp mera information.

Avsluta med att SPARA om du vill komma tillbaka till anteckningen och komplettera vid ett senare tillfälle eller SIGNERA om du är helt klar.