Redigera, rätta och stryk anteckning

Journalanteckning som behöver justeras görs utifrån anteckningens snabbmeny med texten Hantera.

Redigera journalanteckning
Anteckningar som är sparade men ej ännu signerade, är dom enda som går att redigera. Du kan bara redigera anteckningar som du själv har skrivit med vissa undantag där någon med viss högre behörighet och rätt roller kan göra rättningar. 
När du har klickat redigera visar sig ”Redigera journalanteckning”.
Till höger ser du nu hur den nuvarande anteckningen ser ut och i sektionen till vänster kan du göra redigeringen i anteckningsrutan.
Avsluta med radera, spara eller signera.

Rätta journalanteckning
När en anteckning är signerad men innehåller någon felaktighet, så finns inte alternativet redigera längre. Däremot går det att rätta innehållet men då behövs en orsak till rättelsen, vilket sedan kan ses efteråt i journalflödet.

Avsluta med att signera.

Stryk journalanteckning
En journalanteckning som inte ska vara kvar alls längre kan strykas. T ex om en anteckning har skrivits på fel kund.

Välj hanteramenyn på anteckningen och välj Stryk.
Precis som en rättelse av en anteckning krävs en orsak.

 

Se strukna anteckningar
För att se strukna journalanteckningar får man manuellt aktivera det alternativet i filtret med att bocka för ”Inkludera strukna”.