Frastexter

Frastexter är ett sätt för att förenkla inskrivningen av nya journalanteckningar som ofta innehåller samma text.

Att använda frastexter är även ett bra sätt till att erhålla bättre kvalitet på journanteckningar samt se till att det innehåller vad som är viktigt, oavsett vilken medarbetare som skriver.

Använda frastexter
De anteckningstyper som har förskrivna frastexter kopplade till sig, visar en rullgardinsmeny ovanför anteckningsrutan. 

Välj från listan den rubrik på frastext som passar bäst. Texten klistras då automatiskt in i anteckningsrutan.
Texten som kommer från frastexten är helt redigerbar och ska därförbara ses som en hjälp på vägen.

Skapa nya frastexter
Nya frastexter skapas från Admin menyn och alternativet Frastexter. Åtkomst till adminmeny kräver att du har en behörighetsroll med admin-rättigheter.

På frastextvyn kan vi se alla upplagda frastexten i tabellform. En frastext har en titel och en text. Den är sedan kopplad till grupp, lagrum, journaltyp och anteckningstyp. 

Det här medför att det går att få rätt frastextalternativ till rätt anteckning.

Ny frastext
Klicka på + Ny frastext och fyll i formuläret. Avsluta med knappen Skapa frastext.
Du kan sedan se frastexten som en rad i tabellen.

Ta bort frastext
Klicka på papperskorgen längst till höger på tabellraden. Bekräfta för att ta bort.

Redigera frastext
Klicka på tabellraden i tabellen och alla ändringsbara fält visas i ett nytt fönster. Avsluta med knappen spara frastext.