Åtgärd och resultat

Över tid kan många anteckningar skrivas på en kund och det kan bli svårt att se de journalanteckningar som hör ihop.

För att hålla samman ett skeende, så går det att koppla ihop journalanteckningar med hjälp av åtgärder och resultat. Anteckningarna får då en relation. 

Principen är att något har observeras och en anteckning skrivs.
En åtgärd utförs och skrivs som en kopplad anteckning till grundanteckningen. Resultat av åtgärden utförs och skrivs även den som en kopplad anteckning till grundanteckningen.

På det här sättet kan vi sedan se alla kopplade anteckningar tillsammans och det blir lättare att få kvalitet på det arbete som utförs.

Grundanteckning
Någonting har hänt som behöver följas upp. En anteckning har skrivits.

Skapa åtgärd
Välj hantera på anteckningen och klicka på Åtgärd.
Du får nu skriva en journalanteckning med anteckningstypen åtgärd.

Den skrivna åtgärdsanteckningen har fått en ikon som ser ut som ett flödesschema uppe till höger.

Skapa resultatanteckning
För att följa upp åtgärden så skriver vi en resultatanteckning.

Välj hantera på grundanteckningen och klicka på Resultat.
Du får nu skriva en journalanteckning med anteckningstypen resultat.

Som bilden nedan visar, så ser vi både grundanteckning och tidigare åtgärder i ett samlat flöde.  

Se alla relaterade anteckningar
Klicka på ikonen för relaterade anteckningar som ser ut som ett flödesschema.

Du öppnar då upp ett fönster med alla relaterade anteckningar tillsammans och behöver inte leta bland andra journalanteckningar.