Märk anteckning som aktuell

Funktionen för att märka en eller flera anteckningar som aktuella, kan användas för olika ändamål. Att aktuellisera en anteckning i journalflödet antyder att det är något som bör uppmärksammas extra.

För att markera en anteckning så använder du Hantera menyn vid anteckningen.
Välj alternativet Markera som aktuell.

Anteckning får då en flaggikon som gör det lättare att se den aktuelliserade anteckningen i flödet.

Hitta alla flaggade anteckningar
Använda filterfunktionen vid behov, för att enbart visa aktuellmarkerade anteckningar.
Välj status Visa endast flaggade