Uppföljning av mål och åtgärder i en hälsoplan

Om du vill göra en måluppföljning utförs det enklast från respektive hälsoplan .
Välj en plan antingen från fliken hälsoplaner eller från journalkortet och aktuella hälsoplaner.

I bilden nedan ser vi en hälsoplan där två områden är inringade i rött beroende på vad du ska göra. 

  1.  Klicka på uppföljning av mål
  2.  Klicka på följ upp en åtgärd.

Uppföljning av mål
Klicka på det blå plustecknet för att skapa en ny målanteckning. Ange måluppfyllelse och skriv i beskrivning.
Du ser till höger tidigare anteckningar om det avsedda hälsoltillståndet.

Följ upp åtgärder
Klicka på den blå knappen Följ upp i åtgärdskolumnen. Du kan nu genom att sätta en status märka upp i vilken fas en åtgärd är.
Du kan se vilken åtgärder du följer upp genom att ha historiken i högra delen med tidigare anteckningar.