Skapa ny hälsoplan

En hälsoplan är bara möjlig att skapa för lagrummet HSL. Det finns två sätt att starta en hälsoplan. Det första sättet är skapa en ny tom plan utifrån ett namn och andra metoden är att utgå från en befintlig anteckning.

Befintliga hälsoplaner kan ses i HSL journalkortet under Aktuella hälsoplaner och är länkade.

Skapa en helt ny hälsoplan
Klicka på Hälsoplaner i journalkortet för att komma till nästa steg. Här kan vi i tabellform både se aktiva och avslutade hälsoplaner.
Tryck på knappen + Skapa ny hälsoplan ovanför tabellen

Ange ett namn för hälsoplanen och tryck på knappen Skapa plan.

Vi kommer nu till en vy som är indelad i fem stycken huvudrubriker:

  1.  Bedömning
  2.  Mål / avsett hälsotillstånd
  3.  Bedömt behov
  4.  Åtgärder
  5.  Planerad uppföljning

Fyll i delar eller hela forumläret. Du kommer att ha möjlighet att spara eller signera varje delanteckning. Avsluta med knappen Spara i plan.

Den färdiga planen kan sedan ses på nedanstående sammanställda sätt. Första gröna kolumnen visar hälsotillstånden. 
Den gula kolumnen visar målen för hälsoplanen och den sista blå kolumnen visar åtgärderna för att komma fram till målen.

Skapa plan från en befintlig anteckning
Klicka på hantermenyn på en journalantckning. Välj skapa ny plan.
Den egentliga skillnaden att skapa en hälsoplan utifrån en grundanteckning är att anteckningen följer med in i planen. Se bilder nedan för att se hur flödet fungerar. Övriga steg är detsamma.