Koppla anteckning till hälsoplan

Koppla en skriven journalanteckning inom HSL till hälsoplan genom att gå till Hantera menyn.
Klicka på Koppla till plan och välj därefter vilken hälsoplan anteckningen ska tillhöra.

Du kan sedan se i journalflödet att anteckningen har fått en blå märkning Hälsoplan: {planens namn}.