Fliken hälsoplaner

För att se en översikt över alla hälsoplaner i en grupp, så går du först till Kunder i menyn. 
Därefter fliken hälsoplaner.

Filtrera
Fäll ut Visa filter för att bättre se de planer som du söker.
Observera att du kan även välja att visa de kunder som inte har någon plan genom att bocka för det alternativet.

Tips: Sortera i tabellen på planerad uppföljning för att se i tid, vilka som snart behöver ses över.