Avsluta hälsoplan

För att avsluta en hälsoplan går du först in i den aktuella hälsoplanen.  
Klicka sedan på knappen Avsluta plan, se rött markerat på bilden nedan.

Ett fönster öppnas där du fyller i måluppfyllelse samt skriver en anteckning.

Avsluta med att signera.
För att se en avslutad hälsoplaner kan du göra det i fliken hälsoplaner genom att använda filtret och bocka för avslutade.