Upprätta genomförandeplan

Börja med att gå in på aktuell kund. Du hamnar då automatiskt på fliken Journal. Välj sedan Genomförandeplan i journalkortet. 

Nästa steg är att klicka på Redigera. Genomförandeplanen öppnas då upp för redigering. 

Klicka på pennsymbolen vid respektive anteckningstyp för att lägga till eller redigera en anteckning. 

När du har skrivit din anteckning väljer du Spara (om du vill fortsätta redigera senare) eller Signera (när du är klar med anteckningen). 

Om du väljer att Spara kommer anteckningen att markeras med stämpel . Observera att en signerad anteckning endast kan redigeras och signeras av den person som har sparat anteckningen från början.

En signerad anteckning går att redigera i efterhand, både av den som har signerat anteckningen och av andra. Klicka då på pennsymbolen, redigera befintlig text och klicka sedan på Signera och ersätt aktuell alternativt Spara som utkast. 

Längst ner i genomförandeplanen hittar du de livsområden som har skapats i uppdraget. 

Varje livsområde består av tre boxar: Bedömt funktionstillstånd, Mål samt Behov och insatser. För att lägga till en anteckning klickar du på pennsymbolen, skriver anteckningen och väljer att Spara eller Signera.

Om det inte finns några livsområden eller om det finns behov av ytterligare läggs dessa till under fliken Uppdrag alternativt direkt i genomförandeplanen (kräver konfiguration).

Alla anteckningstyper som har markeringen ska fyllas i och signeras för att genomförandeplanen ska kunna fastställas. För att få information om var det saknas information eller finns osignerade anteckningar klickar du på rutan längst upp i bild.

Om du vill fortsätta redigera genomförandeplanen senare klickar du på Fortsätt redigera senare. 

När alla anteckningar är skrivna och signerade tänds knappen Fastställ genomförandeplan. Klicka på den när genomförandeplanen är klar. 

Genomförandeplanen byter nu status från ”Ej fastställd” till ”Aktuell”. 

Först när genomförandeplanen är fastställd kommer den att dyka upp i appen.