Följa upp genomförandeplan

Börja med att gå in på aktuell kund. Du hamnar då automatiskt på fliken Journal. Välj sedan Genomförandeplan i journalkortet. 

Klicka på Följ upp för att göra en uppföljning av genomförandeplanen. 

Genomförandeplanen öppnas nu upp för redigering. Klicka på pennsymbolen vid den eller de anteckningstyper som du önskar redigera. När du är klar med anteckningen väljer du Spara som utkast eller Signera och ersätt aktuell.

För att se historik på respektive anteckningstyp klickar du på. För att dölja historiken klickar du istället på .

Under boxen ”Mål” på respektive livsområde finns anteckningstypen Uppföljning av mål. Klicka på  för att lägga till en anteckning

Markera aktuellt val under ”Måluppfyllelse” och skriv en anteckning i textfältet. Till höger ser du tidigare anteckningar.

När du har skrivit din anteckning väljer du Spara (om du vill fortsätta redigera senare) eller Signera (när du är klar med anteckningen). 

När du är klar med uppföljningen klickar du på Uppföljning klar.

Fyll i fältet ”Kundens delaktighet vid uppföljning”. Välj sedan datum för ”Nästa uppföljning” genom att klicka på kalendersymbolen  eller ha kvar det datum som systemet har valt, det vill säga 6 månader framåt i tiden. Slutligen klickar du på Signera. Uppföljningen är nu klar.