Skriv ut genomförandeplan

Börja med att gå in på aktuell kund. Du hamnar då automatiskt på fliken Journal. Välj sedan Genomförandeplan i journalkortet. 

Klicka på utskriftssymbolen  för att skriva ut den aktuella genomförandeplanen. 

Genomförandeplanen kommer då att laddas ner som en fil. Från dina nerladdade filer kan du sedan skriva ut genomförandeplanen. 

Du kan även skriva ut genomförandeplanen genom att klicka på ”Skriv ut journal”. Här får du möjlighet att välja vad du vill skriva ut från journalen. Om du endast vill skriva ut genomförandeplanen väljer du ”Delar” och bockar för ”Genomförandeplan”. Välj en tidsperiod, anledning till utskrift, om du önskar avidentifiera kund och/eller medarbetare och bocka eventuella extra inställningar. Slutligen klickar du på Skriv ut. 

Med denna funktion får du även med ändringar som har gjorts i plan.