Sammanställning av genomförandeplaner

Gå in på Kunder och klicka sedan på fliken Genomförandeplaner. 

Här får du en lista på samtliga kunder i vald grupp med status för respektive kunds genomförandeplan. Du får bland annat information när  respektive genomförandeplan är skapad och fastställd samt när nästa uppföljning är planerad. Du kan enkelt sortera i listan genom att använda dig av  för respektive kolumn. 

För att filtrera i listan klickar du på Visa filter. Du har möjlighet att filtrera på många olika parametrar. Klicka på Visa när du är klar. Listan kommer då att uppdateras efter din valda filtrering. Du kan enkelt rensa din filtrering genom att klicka på knappen Rensa.

För att dölja filterfunktionen klickar du på Dölj filter.