Arkivera journal

Arkivera SOL/LSS-journal

En SOL/LSS-journal arkiveras när en slutanteckning är skriven och när uppdraget som är knuten till aktuell journal är avslutad. 

 

Börja med att gå in på aktuell kund. Du hamnar då automatiskt på fliken Journal.

Du behöver nu skriva en avslutande anteckning i journalen. Klicka därför på  i aktuellt journalkort och välj en avslutande anteckning, t.ex. ”Avslut av uppdrag”. Skriv din journalanteckning och klicka sedan på Signera. 

Observera! Den avslutande anteckningen kan heta olika beroende hur den installation du arbetar i är uppsatt. 

Gå sedan in på fliken Uppdrag. Ta fram aktuellt SOL- eller LSS-uppdrag genom att klicka på det gröna området som omsluter uppdraget.

Klicka sedan på knappen Avsluta uppdrag. Du får du en kontrollfråga om du är säker på att du vill arkivera journalen. 

När du har klickat ”Ja, avsluta uppdrag och arkivera journal” försvinner uppdraget.

För att ändra status på kunden går du in på fliken Personuppgifter och ändrar i rullisten under rubriken ”Status”. Du kan justera datum och tid för ny status bakåt i tiden.

För att ta ta del av den arkiverade journalen går du in på fliken Journal och bockar i ”Visa arkiverade journaler”. Klicka sedan journalraden under rubriken ”Arkiverade journaler”. 

Den arkiverade journalen är markerad med stämpel ”Arkiverad journal”.  Arkiverad genomförandeplan nås genom att klicka på ”Genomförandeplan” i journalkortet. Arkiverade journalanteckningar nås genom under rubriken ”Journalanteckningar”. 

Arkivera HSL-journal

En HSL-journal arkiveras när en epikris är skriven och när uppdraget som är knuten till aktuell journal är avslutad. 

 

Börja med att gå in på aktuell kund. Du hamnar då automatiskt på fliken Journal.

Klicka på ”Epikris” i aktuellt journalkort. Skriv dina anteckningar i samtliga textfält. När du är klar klickar du på Signera. 

 

Gå sedan in på fliken Uppdrag. Ta fram aktuellt HSL-uppdrag genom att klicka på det gröna området som omsluter uppdraget.

Klicka sedan på knappen Avsluta uppdrag. Du får du en kontrollfråga om du är säker på att du vill arkivera journalen. 

När du har klickat ”Ja, avsluta uppdrag och arkivera journal” försvinner uppdraget.

För att ändra status på kunden går du in på fliken Personuppgifter och ändrar i rullisten under rubriken ”Status”. Du kan justera datum och tid för ny status bakåt i tiden.

För att ta ta del av den arkiverade journalen går du in på fliken Journal och bockar i ”Visa arkiverade journaler”. Klicka sedan journalraden under rubriken ”Arkiverade journaler”. 

Den arkiverade journalen är markerad med stämpel ”Arkiverad journal”.  Arkiverad anamnes och epikris nås via journalkortet. Arkiverade journalanteckningar nås genom under rubriken ”Journalanteckningar”.