Strategichef Sandra Kleveland Alfa eCare

Strategichef Sandra Kleveland blickar framåt

Strategichef Sandra Kleveland blickar framåt

Alfa eCares strategichef, Sandra Kleveland, blickar framåt och berättar om bolagets utmaningar där vårt syfte, som känns bra i hjärtat, också ska bli verklighet och komma till nytta för dem vi är till för. Och vad innebär egentligen digitalisering och hur kan vi på Alfa eCare hjälpa våra kunder framåt i deras respektive digitaliseringsresa?

Under hösten har vi precis som andra företag arbetat intensivt med att sätta mål och göra planer för det kommande året. I detta arbete har vi behövt påminna oss om vårt syfte och varför just vårt företag finns. Så här har vi beskrivit vårt syfte i våra strategidokument:

We, Alfa eCare, are determined to make a difference for many people – We want to contribute to a better society. With heart, brain and hard work making sure that we contribute to an efficient and a high-quality care and welfare.

För oss är detta en beskrivning som känns bra i hjärtat men utmaningen är såklart att förstå vad som krävs av oss för att det ska bli verklighet.

Det vi ser som vår största uppgift de kommande åren är att hjälpa våra kunder att digitalisera sina arbetssätt med målet att säkerställa effektivitet, kvalitet och i slutändan bidra till en bättre dag för de människor som våra kunder hjälper.

Hur hjälper vi till att digitalisera?

Digitalisering är ett ord som vi hör överallt i dessa tider och vad digitalisering innebär är såklart olika för olika verksamheter, men det vi i första hand tänker på för våra kunder är att effektivisera arbetsflöden och processer så att inte allt behöver göras manuellt och av en människa hela tiden. Digitaliseringen ska också säkerställa att rätt information tillgänglig för den person som ska använda informationen. På så sätt hjälper digitaliseringen till så att beslut kan fattas snabbare och på bättre grunder.

För att digitaliseringen ska få de positiva effekter som vi förväntar oss ser vi några grundläggande förutsättningar:

  • Verksamheten som digitaliserar behöver arbeta med sin verksamhetsutveckling och driva införandet av nya systemstöd som ett förändringsarbete.

  • Vi som utvecklar och förbättrar systemen behöver lyssna på behoven hos användarna och tillsammans med användarna formulera krav på systemet.

  • Alla som är delaktiga i arbetet behöver förstå vilka tids- och kostnadsramar som finns och tillsammans bygga bästa möjliga lösning utifrån förutsättningarna. Alltför många IT-projekt blir försenade eller misslyckas för att man inte lyckas hitta en bra första version som skapar mesta möjliga nytta utifrån den budget och tidplan som finns.

  • Både verksamheten och leverantörerna behöver lyfta blicken och se till den totala systemfloran som används i verksamheten och hur integrationer mellan dessa system kan stödja alla arbetsflöden och processer i verksamheten. Leverantörer måste vara öppna för att integrera lösningar för att skapa ett större värde för verksamheten.

Sammanfattningsvis så är det ovanstående som är vårt fokus under 2022. Vilket är ditt? Vi vill gärna diskutera mer kring detta ämne så hör av dig!

Sandra Kleveland, strategichef Alfa eCare

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare-Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marketing manager

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter,
ring eller mejla Sara.

Comments are closed.