Förstudie visar på stora vinster med digital signering

Förstudie visar på stora vinster med digital signering

Inför ett eventuellt byte till digitala signeringslistor och systemet SignIt, gjorde Grästorp, Lidköping, Vara, Essunga, Götene och Skara kommun en gemensam förstudie för att jämföra det manuella och digitala arbetssättet. Resultaten blev minst sagt anmärkningsvärda.

SignIt

Vid förstudiens start arbetade Grästorps kommun redan med Alfa eCare SignIt och kunde på så sätt bidra med resultat och erfarenhet från det digitala arbetssättet. Tillsammans med de övriga kommunerna gjordes förstudien som inkluderade kartläggning av processer och uppskattningar av tidsåtgång vid hantering av manuella signeringslistor jämfört med SignIt, och resultaten är imponerande. En av de mest anmärkningsvärda upptäckterna var att det digitala arbetssättet sparade motsvarande sex års arbete per år. Personalen var dessutom mycket positiv till förändringen och upplevde ökad kontroll och professionalism i sitt arbete.

Vi på Alfa eCare har ofta hört från vård- och omsorgspersonal att manuella signeringslistor kan bli röriga och att de är lätt att förlägga eller glömma bort. Med det digitala arbetssättet försvinner dessa problem då all information registreras i systemet.

Förstudien resulterade i att samtliga kommuner valde att övergå till det digitala arbetssättet med Alfa eCare SignIt. De påvisade fördelarna inkluderar betydligt färre avvikelser, enklare hantering av avvikelser, möjlighet till analys samt framför allt stora tidsbesparingar och högre kvalitet inom vården och omsorgen.

Alfa eCare SignIt kan dessutom inkluderas i Alfa eCares ekosystem där Epsilon och Omega ingår. Integration till ExorLive finns också.

Öppna SignIts produktbroschyr i nytt fönster här

Ta del av förstudien här

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.