Alfa eCare Epsilon content switcher

ETT HELTÄCKANDE SYSTEM

Om Alfa eCare Accorda

Alfa eCare Epsilon är marknadens mest kompletta digitala system för utförare inom vård och omsorg. Systemet stödjer hela processen från att ett uppdrag kommer in till schemaläggning, planering, tidsregistering, digital signering och journalföring.

Systemet är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Alfa eCare Epsilon är även integrerat med Alfa eCare SignIt för digital signering och med Alfa eCare Omega för att ta emot uppdrag från handläggare och återrapportera tid och insatser. Allt för att varje kund ska kunna skapa ett system utifrån sina förutsättningar.

Happy people planning in Axxorda

”Valet föll på Alfa eCare Epsilon eftersom det var systemet som bäst kunde svara mot våra behov och krav samt kunde leverera en lösning med hög kvalitet.”

Sandra West, utvecklingsledare digitalisering vård och omsorg Lunds kommun – Årets eHälsokommun 2021

Sandra West Lunds kommun

STÖD FÖR PERSONLIG ASSISTANS

De viktigaste funktionerna


Content 1
Content 2
Content 3

ANVÄNDARVÄNLIGT

Våra användare

Alfa eCare Epsilon används idag i både privat och offentlig verksamhet inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, HVB- och LSS-boende och IFO.

Systemets moduler skapar värde för våra kunder på lite olika sätt beroende på behov. En del verksamheter använder journalmodulen för att dokumentera enligt IBIC, BBIC, ICF och KVÅ. Andra använder planeringsmodulen för att schemalägga personal, planera och utföra insatser i hemtjänst eller hemsjukvård. På särskilt boende används systemet för att säkerställa att alla uppgifter utförs under en dag.

Störst vinst får såklart de av våra kunder som använder alla moduler och har all funktionalitet och information inom samma inloggning.

Alfa eCare Epsilon leende människor

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.