Isabel Karlsson Alfa eCare

Dokumentation och journalföring i Alfa eCare Epsilon

Dokumentation och journalföring i Alfa eCare Epsilon

2020 bytte Alfa Kommun & Landsting namn och blev Alfa eCare och kort därefter slogs bolaget samman med Joliv. Båda bolagen hade system för dokumentation med sig in i det nya bolaget och efter stort övervägande tog ledningen det strategiska beslutet att fokusera resurserna på Alfa eCare Epsilon som härstammar från Jolivs tidigare produkt, Mobil Omsorg. 

Anledningen till beslutet bygger på visionen att utveckla framtidssäkrade, tekniskt och visuellt moderna och användarvänliga produkter som på ett smidigt sätt kan anpassas efter kundens önskemål och behov.

Alfa eCare Epsilon ingår i Alfa eCares moderna serie av Alfa eCare-produkter, utvecklade och anpassade för organisationer och verksamheter inom olika välfärdsområden. Systemen är byggda för att enkelt kunna kompletteras med flera system och funktioner som tillsammans skapar den helhetslösning som Alfa eCare erbjuder.

I Alfa eCare Epsilon sker arbetet med dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Eftersom dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar avvikelser och samtidigt ökar delaktigheten.

Under 2021 har många av Alfa eCares kunder påbörjat övergången från Alfa eCare SafeDoc (Alfa Kommun & Landstings tidigare system för dokumentation) till motsvarande Alfa eCare Epsilon. Isabel Karlsson, projektledare för övergången, berättar om fortskridandet; ”Ett par av våra kunder har helt gått över till Epsilon och i dagsläget har vi ett femtontal kunder som befinner sig på olika platser i övergångsprocessen. Under våren kommer fler kunder starta upp med Epsilon och det ska bli roligt att följa dem på vägen.”, säger Isabel.

”För de allra flesta har det varit en smidig övergång och den generella uppfattningen är att Epsilon är ett användarvänligt och intuitivt system som är lätt att navigera i. Det upplevs även som ett mer modernt system som motsvarar hur tekniken i övrigt ser ut idag. Vi har kunder inom ett brett spektrum, alltifrån äldreomsorg och LSS-verksamheter till skolor och verksamheter med fokus på sociala och/eller behandlande insatser och vi ser fram emot att kunna hjälpa dem att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten i och med övergången till Epsilon”, avslutar Isabel Karlsson.

Är du nyfiken på Alfa eCare Epsilon eller våra övriga produkter? Varmt välkommen att kontakta oss!

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare-Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marketing manager

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter,
ring eller mejla Sara.

Comments are closed.