Digitala signeringslistor visar på stora vinster enligt förstudie

Digitala signeringslistor visar på stora vinster enligt förstudie

Funderar ni på att gå över till digitala signeringslistor?  Grästorp, Lidköping, Vara, Essunga, Götene och Skara kommun gjorde en gemensam förstudie där de jämförde det manuella arbetssättet med ett digitalt arbetssätt och fann anmärkningsvärda resultat. 

Alfa eCare - pic

Stora vinster med ett digitalt arbetssätt
Vid förstudiens start arbetade Grästorps kommun med Alfa
eCareSignIt och kunde bidra med resultat och erfarenhet av det digitala arbetssättet. Den genomförda förstudien innehåller processkartläggningar och tidsestimeringar i hanterandet av manuella kontra digitala signeringslistor och resultaten är anmärkningsvärda. Den visade bland annat på en tidsbesparing motsvarade 6 årsarbetstider per år med det digitala arbetssättet.  Personalens uppfattning var mycket positiv då de upplevde en ökad kontroll och professionalism i arbetet.

Manuella signeringslistor – en säkerhetsrisk
Vi på Alfa eCare har gånger hört från vård- och omsorgspersonal att de manuella signeringslistorna ofta blir ”kladdiga” och att de kan vara lätta att förlägga eller helt enkelt glöms bort. Detta sker inte i och med det digitala arbetssättet eftersom allt är registrerat i systemet. 

Samtliga kommuner valde ett digitalt arbetssätt
Förstudien resulterade i att samtliga kommuner gick över till det digitala arbetssättet i Alfa eCare SignIt. Nyttorna som kan påvisas är ett stort antal minskade avvikelser, enklare avvikelsehantering samt analys och sist men inte minst, stora tidsbesparingar och högre kvalitet i vården.

Alfa eCare SignIt kan köpas separat eller integrerat med vårt verksamhetssystem för utförare Alfa eCare Epsilon.

Ta del av förstudien här

Hör gärna av dig till oss via kontaktformuläret nedan om du har frågor eller funderingar.

Stora vinster med ett digitalt arbetssätt
Vid förstudiens start arbetade Grästorps kommun med Alfa
eCareSignIt och kunde bidra med resultat och erfarenhet av det digitala arbetssättet. Den genomförda förstudien innehåller processkartläggningar och tidsestimeringar i hanterandet av manuella kontra digitala signeringslistor och resultaten är anmärkningsvärda. Den visade bland annat på en tidsbesparing motsvarade 6 årsarbetstider per år med det digitala arbetssättet.  Personalens uppfattning var mycket positiv då de upplevde en ökad kontroll och professionalism i arbetet.

Manuella signeringslistor – en säkerhetsrisk
Vi på Alfa eCare har gånger hört från vård- och omsorgspersonal att de manuella signeringslistorna ofta blir ”kladdiga” och att de kan vara lätta att förlägga eller helt enkelt glöms bort. Detta sker inte i och med det digitala arbetssättet eftersom allt är registrerat i systemet. 

Samtliga kommuner valde ett digitalt arbetssätt
Förstudien resulterade i att samtliga kommuner gick över till det digitala arbetssättet i Alfa eCare SignIt. Nyttorna som kan påvisas är ett stort antal minskade avvikelser, enklare avvikelsehantering samt analys och sist men inte minst, stora tidsbesparingar och högre kvalitet i vården.

Ta del av förstudien här

Alfa eCare SignIt kan köpas separat eller integrerat med vårt verksamhetssystem för utförare Alfa eCare Epsilon.

Hör gärna av dig till oss via kontaktformuläret nedan om du har frågor eller funderingar.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.