Carelli assistans utvecklar verksamheten tillsammans med Alfa eCare och Fast

Carelli assistans utvecklar verksamheten tillsammans med Alfa eCare och Fast

Carelli Assistans implementerade Alfa eCare Fast (tidigare FAST) i december 2021. Malin Lindberg och Jessica Svahn, båda kvalitetsutvecklare på Carelli, har sedan dess sett systemets inverkan på verksamhetens kvalitet. Carelli assistans har kunder över hela Sverige och tillsammans med Alfa eCare (dåvarande Avancit) har de lyckats skapa en samverkansmodell och ett digitalt arbetssätt som har resulterat i positiva effekter för både verksamheten, dess medarbetare och dess kunder.

Malin och Jessica Carelli Assistans

Vid valet av verksamhetssystem var det framför allt två avgörande faktorer som fick vågskålen att luta över åt Fast. Malin berättar;

För oss och vår verksamhet har möjligheten att kunna vara med och påverka systemets uppbyggnad haft en stor betydelse, samt möjligheten att förenkla löneprocessen. Innan vi implementerade Fast arbetade vi i ett annat digitalt system där vi var tvungna att anpassa vårt arbetssätt efter systemet och inte tvärtom. 

Inför implementeringen genomförde Carelli ett gediget förarbete.

Inför projektstart gick projektansvarig från oss på Carelli, tillsammans med projektledare från Alfa eCare (tidigare Avancit), igenom alla processer i detalj för att se hur verksamhetssystemet skulle fungera i praktiken. För att kunna fatta de övergripande besluten kring utformningen av de olika processerna tillsattes en styrgrupp där Carellis högsta ledningen, tillsammans med chefer, ingick.
Vid implementeringen satsade vi mycket på att, tillsammans med vår projektledare på Alfa eCare (tidigare Avancit), utbilda våra chefer så att de i sin tur skulle kunna utbilda sina assistenter, berättar Malin.

Omgående efter start märktes förbättringar inom verksamheten. Jessica berättar;

Direkt efter start uppmärksammade vi att våra tidigare scheman inte var korrekta eftersom Fast synliggjorde alla avsteg från den optimala schemaläggningen. En annan stor och tydlig fördel var att Löneavdelningen fick tillgång till underlaget de behövde på ett mycket bättre sätt än tidigare och Kvalitetsavdelningen fick en större överblick över den sociala dokumentationen.

Nu när vi har arbetat med Fast i cirka 1,5 år uppskattar vi verkligen hur Alfa eCare (tidigare Avancit) driver utvecklingen framåt i dialog med oss. Det ger oss helt andra möjligheter att ha ett verksamhetssystem i tiden. Exempelvis så har flera förbättringar och nyutvecklade funktioner tillkommit som till exempel, elektroniska räkningar till Försäkringskassan, berättar Jessica.

Malin ger fler exempel på hur arbetet har underlättats under tiden de har använt Fast och även hur slutkunden gynnas av ett väl fungerande verksamhetssystem;

– Arbetet med schemaläggning har blivit lättare och den blir dessutom kvalitetssäkrad då det direkt syns när något bryter mot arbetstidslagen. Antalet rapporterade avvikelser från assistenter, arbetsledare och chefer har ökat vilket innebär att vi idag upptäcker mindre allvarliga brister tidigare och kan förhindra att allvarliga händelser inträffar. Det gör att kvalitéten i assistansen stärks och det skapar en bättre arbetsmiljö.

– De viktigaste vinsterna för oss är att vi nu har ett sammanhållet system som är användarvänligt och som hjälper oss att följa de krav som ställs på oss som assistansanordnare. Det är också ett utmärkt verktyg för att vi ska kunna genomföra de egenkontroller som krävs för att säkerställa kvalitéten i verksamheten.

”Våra kunder kan själva logga in i Fast för att se scheman och den sociala dokumentationen vilket gör dem mer delaktiga i sin assistans. De kan även skicka in sina räkningar elektroniskt med hjälp av Fast.” – Malin Lindberg, Carelli assistans

Carelli är ett assistansbolag med kunder över hela Sverige. Jessica avslutar med att berätta om framtidsplanerna;

– Vi har många kunder över hela Sverige vilket gör oss beroende av ett digitalt system som fyller våra behov, inom många olika områden. Vi anser att Fast gör det och vi kommer, tillsammans med Alfa eCare (tidigare Avancit), fortsätta utvecklas och anpassa Fast utifrån våra behov men också utifrån de krav som ställs på oss som assistansanordnare.

Blir du nyfiken på Fast? Kika gärna in på produktsidan för att läsa mer om fördelarna. Eller så bokar du en demo direkt! Vi finns här för att hjälpa dig!

Vid valet av verksamhetssystem var det framför allt två avgörande faktorer som fick vågskålen att luta över åt Fast. Malin berättar;

För oss och vår verksamhet har möjligheten att kunna vara med och påverka systemets uppbyggnad haft en stor betydelse, samt möjligheten att förenkla löneprocessen. Innan vi implementerade Fast arbetade vi i ett annat digitalt system där vi var tvungna att anpassa vårt arbetssätt efter systemet och inte tvärtom. 

Inför implementeringen genomförde Carelli ett gediget förarbete.

Inför projektstart gick projektansvarig från oss på Carelli, tillsammans med projektledare från Alfa eCare (tidigare Avancit), igenom alla processer i detalj för att se hur verksamhetssystemet skulle fungera i praktiken. För att kunna fatta de övergripande besluten kring utformningen av de olika processerna tillsattes en styrgrupp där Carellis högsta ledningen, tillsammans med chefer, ingick.
Vid implementeringen satsade vi mycket på att, tillsammans med vår projektledare på Alfa eCare (tidigare Avancit), utbilda våra chefer så att de i sin tur skulle kunna utbilda sina assistenter, berättar Malin.

Omgående efter start märktes förbättringar inom verksamheten. Jessica berättar;

Direkt efter start uppmärksammade vi att våra tidigare scheman inte var korrekta eftersom Fast synliggjorde alla avsteg från den optimala schemaläggningen. En annan stor och tydlig fördel var att Löneavdelningen fick tillgång till underlaget de behövde på ett mycket bättre sätt än tidigare och Kvalitetsavdelningen fick en större överblick över den sociala dokumentationen.

Nu när vi har arbetat med Fast i cirka 1,5 år uppskattar vi verkligen hur Alfa eCare (tidigare Avancit) driver utvecklingen framåt i dialog med oss. Det ger oss helt andra möjligheter att ha ett verksamhetssystem i tiden. Exempelvis så har flera förbättringar och nyutvecklade funktioner tillkommit som till exempel, elektroniska räkningar till Försäkringskassan, berättar Jessica.

Malin ger fler exempel på hur arbetet har underlättats under tiden de har använt Fast och även hur slutkunden gynnas av ett väl fungerande verksamhetssystem;

– Arbetet med schemaläggning har blivit lättare och den blir dessutom kvalitetssäkrad då det direkt syns när något bryter mot arbetstidslagen. Antalet rapporterade avvikelser från assistenter, arbetsledare och chefer har ökat vilket innebär att vi idag upptäcker mindre allvarliga brister tidigare och kan förhindra att allvarliga händelser inträffar. Det gör att kvalitéten i assistansen stärks och det skapar en bättre arbetsmiljö.

– De viktigaste vinsterna för oss är att vi nu har ett sammanhållet system som är användarvänligt och som hjälper oss att följa de krav som ställs på oss som assistansanordnare. Det är också ett utmärkt verktyg för att vi ska kunna genomföra de egenkontroller som krävs för att säkerställa kvalitéten i verksamheten.

”Våra kunder kan själva logga in i Fast för att se scheman och den sociala dokumentationen vilket gör dem mer delaktiga i sin assistans. De kan även skicka in sina räkningar elektroniskt med hjälp av Fast.” – Malin Lindberg, Carelli assistans

Carelli är ett assistansbolag med kunder över hela Sverige. Jessica avslutar med att berätta om framtidsplanerna;

– Vi har många kunder över hela Sverige vilket gör oss beroende av ett digitalt system som fyller våra behov, inom många olika områden. Vi anser att Fast gör det och vi kommer, tillsammans med Alfa eCare (tidigare Avancit), fortsätta utvecklas och anpassa Fast utifrån våra behov men också utifrån de krav som ställs på oss som assistansanordnare.

Blir du nyfiken på Fast? Kika gärna in på produktsidan för att läsa mer om fördelarna. Eller så bokar du en demo direkt! Vi finns här för att hjälpa dig!

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.