Tony Blomqvist VD Personstöd

Tony Blomqvist, VD på Personstöd, om deras digitala resa

Tony Blomqvist, VD på Personstöd om deras digitala resa

Tony Blomqvist är VD på Personstöd sedan 2012 och snart efter hans tillträde infördes Alfa eCare PlanIt (fd Mobil Omsorg) som verksamhetens digitala verksamhetssystem. Tony berättar kort om verksamhetens digitala resa sedan dess.

– När vi gick över till Alfa eCare PlanIt (fd Mobil Omsorg) fick vi slingorna, som tidigare satt på väggarna, digitaliserade och det gav oss en mycket bättre överblick över hur jobbet skulle fördelas. Med tanke på hur små vi var då hade vi aldrig klarat det arbetet idag utan ett effektivt planeringssystem, säger Tony.

– Den största vinsten med att arbeta digitalt är enkelheten med att se vilka besök som är planerade samt säkerheten med att se att alla kunder får den hjälp de behöver, fortsätter Tony.

Coronapandemin har haft stor inverkan på många av oss och inte minst vård- och omsorgssektor. Vi frågade Tony hur det har påverkat dem på Personstöd.

– För vår del har inte arbetssättet förändrats så mycket under själva pandemin men det är klart att vi också arbetar mer digitalt än tidigare. Vi har en del personal som arbetar hemifrån. Vi undviker att träffas fysiskt så det blir mer möten digitalt. Men de flesta av oss är trots allt ute hos våra kunder i vården och där är det svårt att vara digital, avslutar Tony.

Alfa eCare PlanIt kan köpas separat eller som en del av vårt verksamhetssystem för utförare Alfa eCare Epsilon

Artikeln publicerades första gången den 2:a juni 2020 på joliv.se

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Alfa eCare SignIt Nurse and girl smiling in hospital

Digitala signeringslistor visar på stora vinster enligt förstudie

Digitala signeringslistor visar på stora vinster enligt förstudie

Funderar ni på att gå över till digitala signeringslistor?  Grästorp, Lidköping, Vara, Essunga, Götene och Skara kommun gjorde en gemensam förstudie där de jämförde det manuella arbetssättet med ett digitalt arbetssätt och fann anmärkningsvärda resultat. 

Vid förstudiens start arbetade Grästorps kommun med Alfa eCare SignIt och kunde bidra med resultat och erfarenhet av det digitala arbetssättet. Förstudien innehåller processkartläggningar och tidsestimeringar i hanterandet av manuella kontra digitala signeringslistor och resultaten var anmärkningsvärda. De visade bland annat på en tidsbesparing motsvarade 6 årsarbetstider per år med det digitala arbetssättet.  Personalens uppfattning var mycket positiv då de upplevde en ökad kontroll och professionalism i arbetet.

Vi på Alfa eCare har många gånger hört från vård- och omsorgspersonal att de manuella signeringslistorna ofta blir ”kladdiga” och att de kan vara lätta att förlägga eller helt enkelt glömma bort. Detta sker inte i och med det digitala arbetssättet eftersom allt är registrerat i systemet. 

Förstudien resulterade i att samtliga kommuner gick över till det digitala arbetssättet och Alfa eCare SignIt. Nyttorna som kan påvisas är ett stort antal minskade avvikelser, enklare avvikelsehantering och analys och sist men inte minst, stora tidsbesparingar och högre kvalitet i vården. 

Alfa eCare SignIt kan köpas separat eller integreras med vårt verksamhetssystem för utförare
Alfa eCare Epsilon med planerad lansering den 16:e februari. Information om våra produkter hittar ni här på hemsidan.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Alfa eCare rödhårig kvinna woman red hair

Information om förändringar gällande våra telefonnummer

Information om förändringar gällande våra telefonnummer

Från och med måndag den 18 januari kommer Alfa eCare genomföra förändringar gällande företagets telefonnummer.
Istället för att hantera inkommande samtal per kontor och produkt kommer istället hantering ske via ett centralt telefonnummer oavsett kontor, produkt eller medarbetare.

Syftet med förändringen är att endast ha ett telefonnummer för kunderservice och support som tidigare har varit tre olika nummer. Övriga frågor som rör t ex avtal, ekonomi, specifik medarbetare eller andra typer av frågor hanteras via vår växel.

Givetvis går det även att nå våra medarbetare via deras direktnummer.

Produktspecifik kundservice och support: 020-320 310

Växel: 040-662 20 10

Välkommen att kontakta oss!

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Malin Österberg använder SmartPlanner

Nu kommer den nya AI-stödda funktionen SmartPlanner

Nu kommer den nya AI-stödda funktionen SmartPlanner!

Planering av besök och insatser kan vara tidskrävande och besvärligt. Därför har vi utvecklat en AI-stödd, automatisk planering som underlättar samordnarens arbete genom att ge planeringsförslag som sedan kan anpassas. SmartPlanner är en ny funktion i det väletablerade planeringsverktyget Alfa eCare PlanIt (tidigare Mobil Omsorg från Joliv).

SmartPlanner använder sig av artificiell intelligens och tidigare lagd planering för att ge samordnaren noga uträknade förslag på kommande dagsplanering. Planeringsförslagen baseras på många olika parametrar så som personalkompetens, personalschema, kontinuitet, kundbehov, restid, arbetstid, med mera. Förslagen läggs i ett planeringsutkast som inte påverkar den riktiga planeringen och som samordnaren kan jobba vidare med för att göra anpassningar. Det dagliga arbetet underlättas och vinster görs både genom sparad tid och chans till en mer kontinuerlig planering, utan att flexibiliteten går förlorad. När man är färdig med sin planering kan man sedan välja om man vill gå vidare och göra det till en riktigt del av planeringen, spara det till ett senare tillfälle, göra justeringar eller kasta det. På det här sättet kan man laborera och testa olika planeringar på ett smart, snabbt och smidigt sätt!

Under hösten 2020 testades och utvärderades SmartPlanner av flera hemtjänstföretag. Bland dem var Olivia Hemomsorg och Malin Österberg som med logistisk expertis och erfarenhet bidrog med många förbättringsförslag och idéer som sedan tillämpades i den färdiga versionen av SmartPlanner.

– SmartPlanner är ett lätt och kompetent system med väldigt många fördelar. Det är lätt att ta till sig verktyget samtidigt som det finns fler underliggande funktioner för den mer avancerade användaren, säger Malin.

– De största fördelarna är helt klart systemets förmåga att ta fram variationer på planeringen. Som användare kan jag välja olika parametrar som systemet ska ta hänsyn till. Jag kan till exempel välja att högsta prioritering ska vara restid följt av kontaktperson, slinga och så vidare och sedan göra en bättre och mer optimerad planering utifrån de val jag har gjort, berättar Malin.

SmartPlanner tar fasta på funktionalitet som ska stötta och underlätta planerarens och samordnarens vardag. AI-funktionen har därför en väldigt stor roll. Målet är att verksamheten ska få högre kvalitet och uppfylla krav på en rad olika områden. Men med kvalitet avses inte bara resultat gällande effektivitet utan resultat ska också avspegla sig i både medarbetarens och kundens välmående.

– SmartPlanner kommer påverka vår verksamhet väldigt positivt. Vi kommer kunna dra ner på planeringstid och vi kommer kunna planera för flera enheter samtidigt och på så sätt använda de timmar som tidigare lagts på manuell planering till andra arbetsuppgifter, säger Malin.

– Vi kommer också kunna planera längre fram i tiden och då kunna bemanna mer effektivt vilket ger en bättre ekonomi, större marginaler och bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet, avslutar Malin.

Vill du veta mer om SmartPlanner, våra produkter eller funktioner? Tveka inte att kontakta oss! 

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Alfa eCare Epsilon

Nu lanseras Alfa eCare Epsilon, den nya generationens verksamhetssystem för utförare

Nu lanseras Alfa eCare Epsilon, nya generationens verksamhetssystem för utförare

Den 16:e februari släpper vi vårt nya verksamhetssystem för utförare – Alfa eCare Epsilon!

Med Alfa eCare Epsilon får ni marknadens mest kompletta system för er som utförare inom vård och omsorg. Utöver att kunna dokumentera och journalföra finns valbara moduler såsom digital läkemedelssignering, planering och elektronisk receptförskrivning. Kort sagt skapar ni själva ett system utifrån era behov.

Självklart finns systemet tillgängligt på alla tekniska plattformar; dator, mobil och platta. I och med detta tar Alfa eCare ett steg framåt i vår ambition att bli Sveriges mest uppskattade leverantör av digitala tjänster inom vård & omsorg.

Alfa eCare Epsilon är utvecklat för att vara användarvänligt och flexibelt men framför allt utifrån ett stort fokus på våra kunders behov och önskemål.
 
Håll dig uppdaterad via Facebook och LinkedIn!
 
Jonas Ehlin fd Joliv

Med Alfa eCare Epsilon är det lätt att göra rätt!

“Alfa eCare Epsilon är utvecklat för att enkelt kunna bygga ut, underhålla och kundanpassa. I samarbete med våra kunder har vi tagit fram flera nya och smarta funktioner, som till exempel planeringsutkast, förbättrad föreslagen planering och meddelandeklient.”

Jonas Ehlin,
Produktägare Alfa eCare Epsilon

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Albert Winter VD Alfa eCare

God Jul och Gott Nytt år!

God Jul och Gott Nytt år
från alla oss på Alfa eCare

Det här har, minst sagt, varit ett annorlunda år. Vi har genomgått en sammanslagning av två bolag och även om det såklart är en stor händelse i vår företagshistoria är det inte mycket att prata om när Covid -19 har dominerat och haft så stor inverkan på så gott som allas våra liv. På nära håll har vi sett våra kunder inom vård och omsorg som verkligen har gett allt för att förhindra och förebygga smittspridning. De har lindrat, stöttat och vårdat våra nära och kära och för det förtjänar de all beundran och respekt.

Alla vill känna att de är värdefulla och trygga. I år har vi kanske mer än någonsin insett hur mycket det är värt och att möten mellan människor är oerhört viktigt, ja till och med livsavgörande. Vår uppgift på Alfa eCare, och vad som driver många av oss personligen, är att skapa de bästa tekniska förutsättningarna för dem som arbetar inom vård och omsorg.

Det är inte lätt att ställa om men i år har mänskligheten visat vilken förmåga till just omställning det finns. Det som förut kändes skrämmande och nytt för många har bara under ett år, blivit vardag. Inte minst handlar det om nya digitala lösningar som många har upptäckt, faktiskt fungerar bättre än ”hur man gjorde förr”.

Och det finns ju faktiskt saker som en dator gör bättre än oss människor. Som att lagra information, sammanställa statistik, göra uträkningar, sköta processer, registrera data och sådant som måste göras för att en verksamhet ska fungera, vara effektiv, uppfylla krav och ha hög kvalitet. En dator är inte lika bra på att utstråla värme och kärlek, dricka kaffe, ge en kram och se en medmänniska i ögonen. Det gör vi människor bäst och det är vad vi borde ägna mer tid åt.

Som ett resultat av våra lösningar frigörs tid för möten och det är vad som driver mig och många andra hos oss, varje dag. Och trots att vi begränsas i våra möten idag, kommer det en morgondag där vi kommer kunna mötas igen. Det ser jag fram emot!

Med det sagt vill jag och alla vi på Alfa eCare önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Albert Winter, VD Alfa eCare

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

kommunikatör

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Niklas Madestam Ekonomichef Alfa eCare

Möt Niklas Madestam, ny ekonomichef på Alfa eCare

Möt Niklas Madestam
ny ekonomichef på Alfa eCare

En trevlig, strukturerad och ödmjuk kille som är mitt uppe i karriären såväl som familjelivet. Niklas lägger tyngd bakom orden då han säger att han vill vara med och bygga en ekonomiavdelning som på riktigt stöttar verksamheten. Han betonar också vikten av att få ekonomiavdelningen att jobba ihop, som ett team, med gemensamma mål.

Arbete, karriär och familjeliv. En balansakt som kräver egenskaper som Niklas tursamt nog besitter. Han beskriver sig själv som ganska trevlig, strukturerad och uppgiftsorienterad och vi vill dessutom lägga till ödmjuk och med ett gott sinne för humor. 
– Jag är naturaliserad “malmöit” sedan ganska många år. Bor i villa med sambo och tre barn där senaste tillskottet var tvillingar. Hyfsad påverkan på nattsömnen i början på grund av fasförskjutna sovvanor men de fyllde sex år härförleden så nu börjar livet återvända i ådrorna. Är egentligen hundmänniska men har en katt som själv valde att flytta in hos oss, så nu är jag en kattmänniska också, säger Niklas och skrattar.
– Jag började min karriär som managementkonsult på Accenture och har majoriteten av min karriär jobbat med ekonomi och business controlling. Nu senast kommer jag som affärsområdescontroller på ett privatägt investmentbolag , berättar han.
– Jag har jobbat mycket på stora företag men har under min karriär märkt att jag trivs bäst på lagom stora bolag där man har ett ansvar för helheten.

Niklas betonar vikten av att arbeta inom en sympatisk bransch som gynnar hela samhället.
– Att utveckla verktyg för att stötta vårdgivare och andra samhällstöttande funktioner att göra ett bra jobb är viktigt för mig, säger Niklas.
– Jag har varit med om liknande förvärvs- och tillväxtresor tidigare i min karriär men då i en helt annan bransch. Det är en spännande tid framöver för Alfa eCare och jag ser fram emot att dela den med alla mina nya kollegor.

Det finns flera fokusområden för Niklas när han nu tar sig an sin nya roll. 
– Jag vill jobba med harmonisering av processer, integration av organisation och företagskulturer och vara med och bygga en ekonomiavdelning som på riktigt stöttar verksamheten. Det finns arbete att göra med att digitalisera administrationssidan och få ekonomiavdelningen att jobba ihop, som ett team, med gemensamt mål, avslutar Niklas.

 

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

kommunikatör

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Peter Lindell CTO Alfa eCare

Möt Peter Lindell, ny CTO på Alfa eCare

Möt Peter Lindell
ny CTO på Alfa eCare

Peter Lindell är nytillträdd CTO på Alfa eCare där han utgår från Malmökontoret sedan någon vecka tillbaka. Peter hoppas kunna förena sitt intresse för människor och teknik och tror starkt på att en ledares största uppgift är att skapa en arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas och blomma ut.

Peter har en bakgrund som utvecklare och mjukvaruarkitekt men har de senaste åren arbetat i olika ledarroller.
– Jag har i hela min karriär arbetat med produkter/applikationer. Främst med HR och lön men under några år arbetade jag även med pedagogiska program för barn. Nu senast kommer jag från CGI där jag ansvarade för en lön/HR-produkt för kommun, regioner och stat, berättar Peter.

Alfa eCare har kontor både i Malmö och Västerås och hemmahörande i Skanör blir Malmökontoret Peters naturliga bas.
– Jag bor i Skanör och har fru och två utflugna barn. På fritiden engagerar jag mig för klimatet, spelar Padel eller fotograferar. Och så älskar jag att ordna stora och små fester.

Alfa eCare var ett känt bolag för Peter sedan tidigare. Han känner redan flera personer som arbetar här och deras erfarenhet av företaget bidrog till varför han sökte tjänsten som CTO.
– Jag är supertaggad för min roll där jag hoppas att jag kan förena mitt intresse för människor med mitt teknikintresse. Alfa eCare är ett dynamiskt och lagom stort företag. Dessutom är det ett företag
som arbetar med produkter som gör nytta I samhället, vilket är väldigt viktigt för mig, säger Peter. – Jag känner flera som arbetar här och genom dem vet jag att jag kommer till ett bra företag. Jag trivs som bäst när jag ser hinder och problem vändas till framgång genom samarbete mellan kolleger, och med våra kunder, säger Peter.

Erfarenhet av produktutveckling och ledarskap är en viktig nyckel i den nya rollen tror Peter.
– Jag har stor erfarenhet av produktutveckling och tror att jag kan bidra med den erfarenheten på många sätt. Jag tror starkt på att en ledares största bidrag ligger i att skapa en miljö där våra duktiga medarbetare kan utvecklas och blomma ut. Jag vill verka för ett klimat där alla känner stolthet för våra produkter och tar ett personligt ansvar för att vi levererar med hög kvalitet. Och där det finns utrymme för innovation och egna initiativ, avslutar Peter.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

kommunikatör

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Alfa eCare PlanIt-business intelligence

Erbjudande om ny Business Intelligence-lösning

Erbjudande om ny Business Intelligence-lösning

Till er som idag använder Alfa eCare PlanIt (tidigare Mobil Omsorg Planering) har vi tagit fram en ny Business Intelligence-lösning vars syfte är att ge er bättre möjligheter att ta fram mätvärden för att lättare kunna följa upp ert arbete. Att hålla koll på mätvärden ger er bra förutsättningar att höja kvaliteten på er verksamhet. Ni är varmt välkomna att lämna en intresseanmälan så tittar vi tillsammans på möjligheterna för er att starta upp med Business Intelligence!

Syfte och mål med Business Intelligence

Med Business Intelligence för Alfa eCare PlanIt (Mobil Omsorg Planering) kan ni på ett kostnadseffektivt och säkert sätt skapa möjlighet för er som kund att hämta mätetal från Alfa eCare PlanIt. Ni kan då själva ta del av mätetal vilket leder till bättre service, ökad kvalitet och tidseffektivisering.

Tjänsten kommer tillhandahålla mätvärden via API. Åtkomsten till API innebär att ni kan hämta information ur Alfa eCare PlanIt som sedan analyseras och sammanställs av er som kund.

Exempel på mätvärden som kan hämtas:

  • Antal inskrivna kunder vid ett tillfälle.
  • Antal aktiva medarbetare vid ett tillfälle.
  • Aktiva grupper vid ett tillfälle. 
  • Aktiviteter för givet datum.
  • Hämtar beviljad tid för ett givet datum.
  • Hämtar beviljad tid, per hemgrupp, för givet datum.
  • Hämtar schemalagd tid för givet datum.
  • Hämtar besök för ett givet datum.

Säkerhet och autentisering

Vid hämtning av data är det viktigt att det sker på ett säkert sätt. För denna produkt sker autentisering via API-nyckel samt lösenord, som tillsammans med information om anropet, tidpunkt samt slumpmässig data, byggs ihop till en autentiseringsnyckel. Observera att autentiseringsnyckeln behöver byggas ihop vid varje anrop till API:et.

Att tänka på

För att hämta mätvärden krävs en insats samt goda tekniska förutsättningar från er som kund. Ni behöver säkerställa att er lösning är lämplig för att hämta mätvärden för hantering av er sida. Beroende på hur der ser ut kan det innebära att ni som kund behöver anpassa och utveckla er miljö. Ni ansvarar själva för att ta fram och sammanställa er statistik. Observera att Alfa eCare inte hanterar anpassning eller utveckling av era interna system.

Alfae Care Anna Thelenius

Låter det intressant?

Gör en intresseanmälan till Anna Thelenius för vidare diskussion.

anna.thelenius@alfaecare.se

Obs! Vi har skickat ut information om vårt erbjudande via mejl till registrerade PlanIt/MO planerings-kunder. På grund av att vi på Alfa eCare har bytt mejlsystem har flera av våra kunder fått mejl skickade från oss i papperskorgen. Om du saknar våra mejl bör du därför kika i papperskorgen och ange info@alfaecare.se som betrodd källa. På så vis kommer våra framtida utskick på rätt plats och du missar ingen information.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

MARKNADSKOORDINATOR

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Alfa eCare rödhårig kvinna woman red hair

Att kombinera våra nya produkter ger er fantastiska möjligheter!

Att kombinera våra nya produkter ger er fantastiska möjligheter!

Alfa eCare och Joliv har gått samma och fått nya produkter i vår gemensamma produktportfölj

Nya, integrerade produkter

Alfa eCare och Joliv har gått samman och nu kan vi erbjuda er nya produkter från vår gemensamma produktportfölj.

Vi kan nu erbjuda våra kunder en integrerad kombination av läkemedelssignering, Alfa eCare SignIt, och planering av insatser, Alfa eCare PlanIt, i ett system.

Ni kanske känner SignIt som Alfa e-Läkemedel eller PlanIt som Mobil Omsorg Planering. Vi har inte bara bytt namn på dem, vi har också gjort dem ännu bättre för er!

Alfa eCare SignIt hålla handen

Missa inte vårt erbjudande!

För att fira våra nya, integrerade produkter vill vi gärna ge er ett riktigt bra erbjudande under årets sista månader.

Om du väljer att kombinera SignIt och PlanIt, låter vi dig själv välja när och hur du vill betala för det! Tillsammans hittar vi en lösning som passar för er!

Kontakta oss om ni har frågor, funderingar eller om ni vill diskutera vidare hur vi kan skapa den perfekta kombinationen för just er verksamhet. Skicka ett mail till info@alfaecare.se

Dela gärna våra inlägg

Sara Brandberg Marknadskoordinator Alfa eCare

Sara Brandberg

marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17