Alfa eCare SignIt

DIGITAL SIGNERING

Om Alfa eCare SignIt

Alfa eCare SignIt används av vårdpersonal för att enkelt pricka av att läkemedel och andra vårdinsatser, exempelvis såromläggning eller träning, är gjorda hos rätt patient eller brukare, på rätt sätt och i rätt tid. Genom appen är vårdpersonalen kopplad till verksamhetssystemet och eHälsomyndigheten och har på så sätt alltid rätt information om patienten eller brukaren, de senaste ordinationerna och insatserna.

Om en överlämning av någon anledning är försenad skickas en påminnelse till mobilen. Påminnelser och larm kan ställas in för att eskaleras till en kollega eller chef så att de kan kolla upp vad som pågår.

Dessutom innehåller SignIt kliniskt beslutsstöd via FASS och SIL och varnar om ordinerat läkemedel inte är lämpligt för patientens åldersgrupp eller om det finns risk för läkemedelsinteraktioner.

Utöver trygghet för medarbetaren och säkerhet för patienten får verksamheten en tydlig bild av läkemedelshantering, delegering, beställning och saldo.

Alfa eCare SignIt hålla handen

case

Lidingö Stad berättar om digital signering

TRYGGT OCH ENKELT

Hur funkar det?

När ni har fått licenser, administrationsrättigheter och koppling till verksamhetssystemet, kan medarbetarna enkelt ladda ner Alfa eCare SignIt till sina mobiltelefoner från Google Apps eller App Store.

Genom kopplingen till verksamhetssystemet och eHälsomyndigheten uppdateras informationen i mobilen kontinuerligt. På så sätt har vårdpersonalen alltid tillgång till den senaste informationen. De får en komplett lista på vad som ska göras, med detaljerade instruktioner för varje brukare eller patient. Genom en enkel knapptryckning signerar vårdaren att överlämningen är gjord och informationen loggas i realtid i verksamhetssystemet.

Det är enkelt att ställa in påminnelser, larm och eskalering om en insats blir försenad eller uteblir. Påminnelserna skickas i realtid till utsedda kollegor och chefer för att de ska kunna kolla upp vad som pågår och ingripa vid behov.

Som en extra säkerhetsåtgärd har Alfa eCare SignIt dessutom inbyggt kliniskt beslutsstöd via FASS och SIL och varnar om ordinerat läkemedel inte är lämpligt för patientens åldersgrupp eller om det finns risk för läkemedelsinteraktioner.

Det ger högsta patientsäkerhet och trygghet för vårdpersonalen.

Alfa eCare SignIt sjuksköterska dator läkemedel

träning & rehabilitering

Koppla ExorLive till SignIt

ExorLive är ett omfattande verktyg för dig som arbetar med träning och rehabilitering och används idag hos de flesta kommuner och regioner samt privata aktörer runtom i Sverige.

Ta hjälp av över 8000 videoövningar  med tillhörande text och illustrationer och skapa individanpassade planer. Programmen och övningarna är kopplade till signeringsfunktionen i SignIt. Enkelt och säkert!

Kontakta oss om du vill komma igång med ExorLive och/eller SignIt! 

Kostnadsfritt webbinarium den 25 oktober kl. 8:30. Ängelholms kommun berättar om integrationen! Anmäl dig på ExorLives hemsida.

ExorLive-SignIt

ANVÄNDARVÄNLIGT

För vem?

Alfa eCare SignIt används av vård- och omsorgspersonal i kommuner, regioner och privata vård- och omsorgsverksamheter. Vårdpersonalen får en komplett lista med insatser, detaljerade instruktioner och den senaste informationen om brukaren eller patienten. Det skapar trygghet för vårdpersonalen och borgar för patientsäkerhet.

Patientsäkerhet är A och O för verksamheterna som använder Alfa eCare SignIt. Med omedelbar återkoppling på insatser i fältet får verksamheten en överblick på arbetet som pågår. Kliniskt beslutsstöd via FASS och SIL ger extra trygghet och med statistik och analysfunktionerna i Alfa eCare SignIt är det enkelt att följa upp läkemedels- och insatshanteringen, delegeringar, beställningar och läkemedel- och insatssaldo.

Påminnelse- och larmfunktionerna ger extra trygghet för vårdpersonalen och verksamheten. Vetskapen om att tjänsten baseras på den senaste informationen om patienten eller brukaren och insatsen gör det lätt att göra rätt.

Tekniskt använder sig Alfa eCare Signit av flera autentiseringstjänster för att säkra informationen. Användarna loggar in via SITHS-kort och mot Active Directory eller Single Sign On via integrerat verksamhetssystem. All kommunikation sker via 128-bitars SSL kryptering genom Internet.

Alfa eCare SignIt liten flicka

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.