Alfa eCare SignIt

DIGITAL SIGNERING

Om Alfa eCare SignIt

Alfa eCare SignIt används för att enkelt signera läkemedel och övriga HSL-insatser. Detta skapar trygghet för vårdpersonalen och säkerhet för patienten samtidigt som verksamheten får en tydlig bild över läkemedelshantering, avvikelser, delegeringar, beställningar och saldo.

Dessutom innehåller SignIt kliniskt beslutsstöd via FASS och SIL och varnar om ordinerat läkemedel inte är lämpligt för patientens åldersgrupp eller om det finns läkemedelsinteraktioner.

Alfa eCare SignIt hålla handen

case

Lidingö Stad berättar om digital signering

ANVÄNDARVÄNLIGT

För vem?

Alfa eCare SignIt används av vård- och omsorgspersonal i kommuner, regioner och privata vård- och omsorgsverksamheter. Vårdpersonalen ser patienternas insatser med instruktioner i appen och har alltid den senaste informationen om patienten till hands. Det skapar trygghet för vårdpersonalen och framför allt en större patientsäkerhet.

Patientsäkerhet är A och O för verksamheterna som använder Alfa eCare SignIt. Med omedelbar återkoppling på insatser kan verksamheten överblicka pågående arbete. Med statistik och händelselogg är det enkelt att följa upp läkemedelshantering, avvikelser, delegeringar, beställningar och saldo.

Tekniskt använder sig Alfa eCare Signit av flera autentiseringstjänster för att säkra informationen. Användarna loggar in med SITHS-kort och mot Active Directory eller Single Sign On.

Alfa eCare SignIt liten flicka

träning & rehabilitering

Koppla ExorLive till SignIt

ExorLive är ett omfattande verktyg för dig som arbetar med träning och rehabilitering och används idag hos de flesta kommuner och regioner samt privata aktörer runtom i Sverige.

Ta hjälp av över 8000 videoövningar  med tillhörande text och illustrationer och skapa individanpassade planer. Programmen och övningarna är kopplade till signeringsfunktionen i SignIt. Enkelt och säkert!

Kontakta oss om du vill komma igång med ExorLive och/eller SignIt! 

ExorLive-SignIt

TRYGGT OCH ENKELT

Så funkar det

Verksamheten laddar ner Alfa eCare SignIt till sina mobiltelefoner från Google Play eller App Store.

Informationen uppdateras i mobilen kontinuerligt när legitimerad personal skapar nya eller ändrar i befintliga insatser. På så sätt har vårdpersonalen alltid tillgång till den senaste informationen och de får en tydlig överblick över sina patienter. Vårdpersonalen signerar insatsen och informationen loggas i realtid i verksamhetssystemet.

Det är enkelt att ställa in larm och eskalering av larm om en insats skulle utföras för tidigt, bli försenad eller utebli. Larmet skickas i realtid till önskade mobilenheter eller den personal som begärt detta så att ansvarig kan agera vid behov.

Detta ger högsta patientsäkerhet och trygghet för vårdpersonalen. Tillsammans kan vi skapa en bättre och säkrare vård och omsorg.

Alfa eCare SignIt sjuksköterska dator läkemedel

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.