Alfa eCare Epsilon

ETT SYSTEM FÖR FRAMTIDEN

Påbörja Epsilonresan

Alfa eCare Epsilon ingår i vår moderna serie av Alfa eCare-produkter, utvecklade och anpassade för er som arbetar inom vård och omsorg. En serie som fungerar lite som ett pussel där systemen är byggda för att enkelt kunna kompletteras med flera bitar, för att möta din verksamhets behov.

Alfa eCare Epsilon är pusselbiten där ni arbetar med dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Eftersom dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar ni avvikelser och ökar samtidigt delaktigheten. Du kan naturligtvis också lita på att Epsilon uppfyller högsta möjliga säkerhetskrav.

Nu ser vi fram emot att starta er övergång från SafeDoc till Epsilon! I samråd med oss lägger vi upp en plan för när det passar er verksamhet i tid och hur övergången ska gå till. Trots att det är ett nytt system är vi övertygade om att det kommer gå smidigt och snabbt för de allra flesta och vår förhoppning är att ni upplever många positiva förändringar när ni börjar arbeta med Alfa eCare Epsilon. 

Jonas Ehlin fd Joliv

”Alfa eCare Epsilon är utvecklat för att enkelt kunna byggas ut, underhållas och kundanpassas.” 

JONAS EHLIN, PRODUKTÄGARE ALFA eCARE EPSILON

HISTORIEN BAKOM

Varför fokus på Alfa eCare Epsilon?

2020 bytte Alfa Kommun & Landsting namn och blev Alfa eCare och kort därefter slogs bolaget samman med Joliv. Båda bolagen hade system för dokumentation med sig in i det nya bolaget och efter stort övervägande tog ledningen det strategiska beslutet att fokusera resurserna på Alfa eCare Epsilon som härstammar från Jolivs tidigare produkt Mobil Omsorg. 

Anledningen till beslutet bygger på visionen att utveckla framtidssäkrade, tekniskt och visuellt moderna och användarvänliga produkter som på ett smidigt sätt kan anpassas efter kundens önskemål och behov.

Projektet har i dagsläget inget slutdatum men för er som arbetar i Alfa eCare SafeDoc öppnar vi nu upp för möjligheten att, i egen takt och i samråd med er kontaktperson, gå över till Alfa eCare Epsilon. 

Focused male intern listening to serious indian business woman mentor teacher explaining online strategy looking at laptop computer teach trainee training new worker learning new skill at workplace

ANPASSAT EFTER ER VERKSAMHET

Så här går det till

I samråd med er kontaktperson sätter ni upp en plan för hur införandeprojektet ska anpassas för er verksamhet. Vi handleder och stöttar er under projektet.

Nästa steg är att utbilda superusers. De personer i er verksamhet som kommer ha utbildningsansvar för resterande personal och som är den person som i första hand vänder sig till Alfa eCares support vid frågor.

Därefter finns även utbildningsmaterial tillgänglig för hela personalstyrkan i form av e-learningkurser. Funktion finns för att se att alla har genomgått de obligatoriska stegen.

AlfaeCare-Sandra_Kleveland

”Med Alfa eCare Epsilon kan du enkelt anpassa moduler och funktioner så att din verksamhet får ut maximalt av systemet. ” 

Sandra kleveland, vice vd alfa ecare 

Vanliga frågor

Det finns inget slutdatum för Alfa eCare SafeDoc i dagsläget men eftersom resurserna nu fokuseras till Alfa eCare Epsilon rekommenderar vi att ni börjar övergången så snart som möjligt.

Individuell offert lämnas.

Alfa eCare Epsilon leende människor
Isabel Karlsson Alfa eCare

Isabel Karlsson

PROJEKTANSVARIG
SafeDoc - Alfa eCare Epsilon

AlfaeCare-Marlene_McCormack1

Marlene McCormack

MARKNADSANSVARIG
Alfa eCare Epsilon & Alfa eCare SafeDoc

Kom i kontakt med oss

Har du fler frågor eller vill komma i kontakt med oss för att starta din överflytt till Alfa eCare Epsilon. Tveka inte att höra av dig till Isabel eller Marlene.

Sociala medier

Här hittar du länk till vår integritetspolicy

Kontor

Malmö:

Dockplatsen 1

211 19 Malmö

 

Västerås:

Kopparbergsvägen 6

722 13 Västerås

support & kontakt