Alfa eCare PlanIt

PLANERA ERA INSATSER

Om Alfa eCare PlanIt

Alfa eCare PlanIt är ett webbaserat planeringsverktyg som matchar brukarens eller patienternas behov med vårdpersonalens scheman och möjliga rutter. Det ger verksamheten en tydlig plan för hur man bäst hjälper varje brukare eller patient, med kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet som mål.

Funktionen som optimerar rutterna hjälper till att minimera körtiderna och ger på så sätt mer tid för vård och omsorg, med mindre stress.

Idag används Alfa eCare PlanIt inom både privat och offentlig verksamhet, i hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, LSS- och HVB verksamhet.

AlfaeCare-PlanIt-om

SNABBT INFÖRANDE FÖR DEN MINDRE VERKSAMHETEN

Erbjudande för dig med upp till 10 medarbetare!

Om du har en verksamhet med upp till 10 medarbetare och är intresserad av att börja arbeta med Alfa eCare PlanIt är du varmt välkommen med din intresseanmälan för våra mindre, men lika viktiga kunder!

Har du över 10 medarbetare skickar du in din förfrågan till marknad@alfaecare.se

Pris (fast pris, kostnad tillkommer för antal licenser): 

13 700 SEK

Alfa eCare Lena Borg Svalövs kommun

“PlanIt är enkelt, överskådligt och effektivt vilket gör det tryggt för både brukare och personal”

LENA BORG, ENHETSCHEF , SVALÖVS KOMMUN

“PlanIt är enkelt, avskalat och effektivt vilket gör det tryggt för brukare, patient och personal”

LENA BORG, ENHETSCHEF, SVALÖVS KOMMUN

Alfa eCare Lena Borg Svalövs kommun

MOBILT ARBETSSÄTT

Hur funkar det?

Med utgångspunkt i brukarens eller patientens införandeplan sätts viktiga parametrar, som exempelvis besökstider, schema, insatser, kontinuitet, restid mellan kunder och färdsätt. Funktionen för ruttoptimering skapar sedan ett planeringsunderlag som enkelt kan anpassas efter verksamhetens föränderliga förutsättningar - sjukskriven vårdpersonal, akuta ärenden eller andra omställningar.

I sin mobil får vårdpersonalen tydlig och uppdaterad information om sina planerade besök, brukarens eller patientens behov och den bästa rutten dit. Väl på plats skannar vårdpersonalen sitt besök med hjälp av en liten tagg. Då registreras besöket och återrapporteras till verksamheten. Dessutom finns det möjlighet att på ett säkert sätt kommunicera till chefer eller kollegor om det inte gått som planerat eller om man behöver råd eller hjälp på annat sätt.

Alfa eCare PlanIt kan enkelt integreras med Alfa eCare SignIt, och på så sätt skapa ett enda system, med en inloggning för alla besök och insatser; alltifrån en snabb tillsyn till att signera livsviktiga läkemedel.

AlfaeCare-PlanIt-hur

optimera rutterna

Med brukarens behov som utgångspunkt

Alfa eCare PlanIt screen

KVALITET OCH SÄKERHET

För vem?

Alfa eCare PlanIt ger verksamheten en tydlig översikt och återrapportering som i sin tur gör det enkelt att följa upp, anpassa och kvalitetssäkra. Skulle det behövas snabba förändringar är det enkelt att justera och kommunicera till vårdpersonalen.

Tydlig planering ger vårdpersonalen möjlighet att fokusera på det de gör bäst, att leverera god vård och omsorg enligt en överskådlig plan, som alltid är uppdaterad. Det skapar trygghet. Möjligheten att kommunicera med chefer och kollegor på ett säkert sätt ger extra trygghet, speciellt i utsatta situationer.

Brukare och patienter kan känna sig trygga och säkra på att deras behov blir bemötta och insatserna utförda i rätt tid på rätt sätt.

Alfa eCare PlanIt kan integreras sömlöst med andra Alfa eCare produkter. Det är även möjligt att integrera Alfa eCare PlanIt med andra tjänster och system som används i verksamheten.

Åtkomsten till personuppgifterna som finns i systemet är behörighetsstyrt baserat på verksamhet, befattning och roll och skyddas av två-faktorsinloggning. All kommunikation är krypterad genom https-certifiering för högsta patientsäkerhet.

AlfaeCare-PlanIt-vem
Alfa eCare Anders Lindblad

Anders Lindblad

KUNDANSVARIG SÄLJARE
Södra Sverige

Alfa eCare Rickard Svensson

Rickard Svensson

KUNDANSVARIG SÄLJARE
Mellansverige

Plan-it-Mohammed-Otaifa

Mohammed Otaifa

KUNDANSVARIG SÄLJARE
Norra sverige

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Alfa eCare PlanIt, hör av dig till Anders, Rickard eller Mohammed.

HÄR FÖR DIG

Support

Vid supportärenden är du välkommen att registrera ditt ärende i vårt ärendehanteringssystem Alfa eCare Support. 

Vid brådskande ärenden ber vi er alltid att ringa.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Välkommen att höra av dig till oss!

Alfa eCare Anders Lindblad

Anders Lindblad

MARKNADSANSVARIG Södra Sverige

Alfa eCare Rickard Svensson

Rickard Svensson

MARKNADSANSVARIG Norra Sverige

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Alfa eCare PlanIt, hör av dig till Anders eller Rickard.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17