Alfa eCare Omega

FRAMTIDSSÄKRAT

Om Alfa eCare Omega

Nu kommer Alfa eCares nya verksamhetssystem Omega, speciellt utvecklat för kommunernas Socialtjänst som handlägger och arbetar med individ- och familjeomsorg.

Alfa eCare Omega är utvecklat med Socialtjänstens processer som bas, från ansökningar via kommunens e-tjänster hela vägen till utförande. Det gör det lätt att handlägga och administrera ärenden enligt gällande lagar och föreskrifter.

Systemet är helt webbaserat och uppbyggt i moduler vilket gör det enkelt att anpassa efter verksamhetens krav och behov. Alfa eCare Omega erbjuds främst som en molntjänst för att enkelt kunna uppgraderas och byggas på men kan även installeras lokalt.

Alfa eCare flicka med maskros downs girl dandelion
Alfa eCare Omega screen

“Alfa eCare Omega är helt webbaserat och uppbyggt i moduler vilket gör det enkelt att anpassa efter verksamhetens krav och behov”

OMEGA – ALFA eCARES NYA VERKSAMHETSSYSTEM

“Alfa eCare Omega är helt webbaserat och uppbyggt i moduler vilket gör det enkelt att anpassa efter verksamhetens krav och behov”

OMEGA – ALFA eCARES NYA VERKSAMHETSSYSTEM

Alfa eCare Omega screen

STEG FÖR STEG

Hur funkar det?

Handläggningsprocessen är logiskt uppbyggd med moduler och funktioner som pratar med varandra helt automatiskt. På så sätt faller ingen information mellan stolarna eller ut i cyberrymden. Strukturen kvalitetssäkrar arbetet och ger möjlighet att skapa statistik och rapporter för status och uppföljning.

Handläggarna kan arbeta och följa ärendehandläggningen steg för steg i processen, med möjlighet att gå framåt, bakåt eller till och med växla mellan processer. Behörigheter sätts så att handläggarna bara kan se och fokusera på ’sina processer’. I alla processer finns fullt dokumentationsstöd och det är enkelt att skapa egna mallar.

Alfa eCare Omega ger också möjlighet för handläggarna att på ett säkert sätt både dela och samarbeta i processer och skicka meddelanden till varandra utan att tumma på sekretessen. Det ger en smidigare och snabbare handläggning som alla vinner på.

Vi utvecklar moduler i samarbete med verksamheterna med lyhördhet för deras behov och krav. Kontakta oss för mer information.

Alfa eCare Omega kontor

tydlighet OCH trygghet

Med Alfa eCare Omega får du ett system som fungerar från e-tjänst till handläggning

ALfa eCare Omega man med mobil cell phone

ETT SYSTEM FÖR MÅNGA

För vem?

Med Alfa eCare Omega får verksamheten ett system som fungerar från e-tjänst till handläggning. Kommuninnevånarna kan ansöka om stöd direkt i systemet via kommunens e-tjänster och följa handläggningen av sitt ärende.

För handläggarna ger det tydlighet och trygghet, genom automatiserad dataöverföring mellan processer och moduler. All information samlas på ett ställe och är lätt att överskåda.

Alfa eCare Omega ger verksamheten en snabb, smidig och säker handläggning med enkel administration, möjlighet till samarbete och uppföljning.

Den flexibla och öppna plattformen ger många möjligheter att koppla på andra funktioner och tjänster som kan behövas eller redan finns – trygghetslarm, fjärrtillsyn och nyckelfria lås.

AlfaeCare-Omega-vem-1
Alfa eCare Anders Lindblad

Anders Lindblad

MARKNADSANSVARIG
SÖDRA SVERIGE

Alfa eCare Rickard Svensson

Rickard Svensson

MARKNADSANSVARIG
Norra Sverige

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Alfa eCare Omega, hör av dig till Anders eller Rickard.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Alfa eCare Anders Lindblad

Anders Lindblad

MARKNADSANSVARIG Södra Sverige

Alfa eCare Rickard Svensson

Rickard Svensson

MARKNADSANSVARIG Norra Sverige

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Alfa eCare Omega, hör av dig till Anders eller Rickard.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17