Alfa eCare Omega

FRAMTIDSSÄKRAT

Om Alfa eCare Omega

Alfa eCare Omega är speciellt utvecklat för kommunernas myndighetsutövning inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Alfa eCare Omega är utvecklat med Socialtjänstens processer som bas, från ansökningar via kommunens e-tjänster hela vägen till utförande. Det gör det lätt att handlägga och administrera ärenden enligt gällande lagar och föreskrifter.

Systemet är helt webbaserat och uppbyggt i moduler vilket gör det enkelt att anpassa efter verksamhetens krav och behov. Alfa eCare Omega erbjuds främst som en molntjänst för att enkelt kunna uppgraderas och byggas på men kan även installeras lokalt.

Alfa eCare flicka med maskros downs girl dandelion
Alfa eCare Omega screen

“Alfa eCare Omega är helt webbaserat och uppbyggt i moduler vilket gör det enkelt att anpassa efter verksamhetens krav och behov”

OMEGA – ALFA eCARES NYA VERKSAMHETSSYSTEM

STEG FÖR STEG

Hur funkar det?

Handläggningsprocessen är logiskt uppbyggd med moduler och funktioner som pratar med varandra automatiskt. På så sätt faller ingen information mellan stolarna. Strukturen kvalitetssäkrar arbetet och ger möjlighet att skapa statistik och rapporter för status och uppföljning.

Handläggarna kan arbeta och följa ärendehandläggningen steg för steg i processen, med möjlighet att gå framåt, bakåt eller till och med växla mellan processer. Behörigheter sätts så att handläggarna bara kan se och fokusera på ’sina processer’. I alla processer finns fullt dokumentationsstöd och det är enkelt att skapa egna mallar.

Alfa eCare Omega ger också möjlighet för handläggarna att på ett säkert sätt både dela och samarbeta i processer och skicka meddelanden till varandra med bibehållen sekretessen. Det ger en smidigare och snabbare handläggning som alla vinner på.

Vi utvecklar moduler i samarbete med verksamheterna med lyhördhet för deras behov och krav. Kontakta oss för mer information.

Alfa eCare Omega kontor

tydlighet OCH trygghet

Med Alfa eCare Omega får du ett system som fungerar från e-tjänst till handläggning

ALfa eCare Omega man med mobil cell phone

ETT SYSTEM FÖR MÅNGA

För vem?

Med Alfa eCare Omega får myndigheten ett system som fungerar från e-tjänst till handläggning. Kommuninvånarna kan ansöka om stöd direkt i systemet via kommunens e-tjänster och följa handläggningen av sitt ärende.

För handläggarna ger det tydlighet och trygghet, genom automatiserad dataöverföring mellan processer och moduler. All information samlas på ett ställe och är lätt att överskåda.

Alfa eCare Omega ger kommunens socialtjänst en snabb, smidig och säker handläggning med enkel administration, möjlighet till samarbete och uppföljning.

Den flexibla och öppna plattformen ger många möjligheter att koppla på andra funktioner och tjänster som kan behövas eller redan finns.

AlfaeCare-Omega-vem-1

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.