Alfa eCare flicka med maskros downs girl dandelion

Alfa eCare Omega – det moderna myndighetssystemet

Alfa eCare Omega - det moderna myndighetssystemet

Alfa eCare Omega har utvecklats utifrån verksamhetens behov av ett modernt myndighetssystem som, tillsammans med våra övriga produkter, blir en helhetslösning där myndighetsdelen och utförarsidan fungerar sömlöst ihop. Visionen har hela tiden varit att kunna erbjuda kommuner, runt om i landet, ett system som förbättrar effektiviteten, höjer kvaliteten och säkerställer ärendehanteringen inom alla delar av socialtjänsten.

”Vi har länge sett ett stort behov av system som fungerar sömlöst ihop. Integrationer är ett måste i dagsläget men det är inte optimalt att behöva hantera flera olika system. Det tar tid att lära sig, alla håller inte samma kvalitet och det uppstår ofta en osäker glipa när data ska överföras från det ena systemet till det andra. Ofta sker det inte ens digitalt och det bidrar också till otryggheten både för personalen och deras kunder. Alfa eCare Omega fungerar allra bäst ihop med våra övriga produkter. Det finns väldigt bra och väl fungerande integrationer till de flesta andra system på marknaden så det fungerar såklart utmärkt att enbart använda sig av Omega men om man vill behålla det användarvänliga gränssnittet, minimera inlärningstiden och enbart behöva förhålla sig till en leverantör, är det Alfa eCare-produkterna man ska satsa på”, säger Paula Fredh produktägare för Alfa eCare Omega.

Som en del av Alfa eCare Omega ingår även Medborgarportalen, en digital tjänst för kommunens invånare där de kan ansöka om stöd och följa sitt ärende. Informationen går in i Omega och finns direkt tillgänglig för handläggaren. ”Medborgarportalen är en väldigt viktig del av Omega. Tillsammans med informationen som kommer in från utförare får handläggaren ett väldigt bra underlag för att följa ärendet och ta beslut som är väl underbyggda”, berättar Paula.

Gabriel Olsson, delar ansvaret som produktägare och berättar om vinsterna man kan förvänta sig vid ett införande av Alfa eCare Omega.

”Vi lägger stort fokus på att göra alla våra produkter användarvänliga vilket underlättar mycket vid inlärningen, vilket i sin tur är en stor fördel när, till exempel, personalomsättningen är hög och man snabbt måste lära sig det nya verktyget. Omega stödjer de processer socialtjänsten arbetar efter och som användare har du en väldigt bra överblick över ditt arbete och pågående handläggning och kan följa upp beslut och insatser. Med automatiserade processer frigörs dessutom tid och kommunikationen mellan berörda enheter underlättas”, berättar Gabriel.

Är du nyfiken på Alfa eCare Omega? Varmt välkommen att kontakta oss genom kontaktformuläret nedan.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare-Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marketing manager

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter,
ring eller mejla Sara.

Comments are closed.