Alfa eCare Fast

stöd för personlig assistans

Om Alfa eCare Fast

Fast är ett system för personlig assistans, uppbyggt efter er verksamhets önskemål, innehållande allt från start. 

Med Fast får du ökad kvalitet och kontroll över att antalet timmar stämmer från planering till genomförande och fakturering. I Fast får du även med automatgenererade underlag till lönesystem och Försäkringskassan. 

Fast fungerar lika bra på stor skärm som i mobil och surfplatta. Alltid tillgängligt när du behöver det.

Alfa eCare FAST - Screenshot - Min sida

Vi har byggt ett system som vi själva vill arbeta i

Tillsammans har vi 31 år inom 
assistansbranschen

Sandra Vikström – produktägare
Peter Niemann – utvecklingschef

Tid till annat

Systemet hjälper dig att spara administrativ tid och uppmärksammar dig på sådant som du behöver göra.

Mindre kostnader

Fast är ett heltäckande system som kan ersätta flera av dina övriga system. Spara både tid och pengar.

Rollanpassat

Information du ser i systemet är anpassat efter den roll du har. Hitta det som är relevant för dig.

SCHEMA

SCHEMA

Schemafunktionen i Fast ser till att arbetet med schemaläggningen blir effektiv och att alla regler och standarder efterföljs. Ni kan till exempel se planerad tid mot utförd tid för assistenter och mot beslutade tid för kund på ett enkelt sätt.

TIDRAPPORTERING

TIDRAPPORTERING

Det är enkelt att rapportera sin tid i Fast. Godkännande görs med BankID i mobilen eller i webbläsaren. Som administratör i Fast har man också full kontroll på personalens tidrapportering och digitala rapportering till Försäkringskassan.

Man kan även skriva ut sina rapporter för att skicka manuellt.

LÖN

LÖN

Ett komplett löneunderlag kan tas ut till lönesystemet. Fast hanterar karensdagar, OB, semester och mycket mer. Blir det sena ändringar kan du beräkna lön igen. Fast håller koll på vilka löneberäkningar/löneexporter som gjorts.

JOURNALFÖRING

JOURNALFÖRING

Journalföring och daganteckningar är effektiva och enkla att lägga in – allt för att det ska bli gjort redan när något händer eller finns i tanken. Eventuella tillbud eller avvikelser informeras automatiskt till ansvarig.

CRM

CRM

Fast är systemet som håller all information om era kunder och assistenter. Utöver information och dokumentation så kommunicerar man effektivt i Fast. Användaren möts av nyheter som är riktade till just den personen eller den gruppen av personer och mail samt SMS kan skickas direkt från Fast.

ÄRENDEHANTERING

ÄRENDEHANTERING

Ingen risk att ärenden glöms bort eller hamnar mellan två stolar. I Fast kan du tilldela en eller flera personer ärenden och följa upp dem effektivt!

DOKUMENT

DOKUMENT

Lagra dokument per person i Fast och dela ut till de som ska ha tillgång. På så sätt finns all dokumentation samlad och åtkomlig i mobilen/webben men på ett säkert sätt!

VISSELBLÅSARFUNKTION

VISSELBLÅSARFUNKTION

En visselblåsarfunktion som är användarvänlig, anonym och säker. Ny lag kräver visselblåsarfunktion för verksamhetsutövare med 50-249 anställda fr.o.m 17 december 2023.

BANKID

BankID

Med Fast kan man signera assistansens tidrapporter med BankID på ett mycket enkelt sätt. Som administratör har man full kontroll över hela företagets tidrapporter på ett mycket överskådligt sätt. Fast har inga begränsningar avseende antalet användare eller bolaget storlek.

ELEKTRONISK RÄKNING (FK3057)

ELEKTRONISK RÄKNING

Använd tjänsten E-RÄK för att enkelt och smidigt skicka in assistansens räkningar till Försäkringskassan.

SJUKLÖNEKOSTNADER

SJUKLÖNEKOSTNADER

Med hjälp av sjuklönekostnader säkerställer ni att ni får in rätt semesterersättning, arbetsgivaravgifter och avtalsbundna kostnader. All information på samma ställe.

MINDRE ADMINISTRATION - MER FOKUS PÅ VERKSAMHETEN

Hur funkar det?

Att arbeta digitalt med Fast innebär att du kan lägga mer tid och fokus på din verksamhet. Fast innehåller en rad funktioner som du själv kan välja utifrån din verksamhets behov. 

Med Fast får du hjälp med schema, tidrapportering, lön, journalföring, CRM, ärendehantering, att lagra dokument, automatisk sjuklönekostnad, elektroniska räkningar och mycket mer. 

Du kan också koppla Fast till Alfa eCare SignIt där du signerar  insatserna digitalt. 

FAST-pic2

ETT BEPRÖVAT SYSTEM

För vem?

Fast används idag av både privata och kommunala aktörer, stora som små, runt om i Sverige.

Systemet är lätt att komma igång med och lätt att lära sig vilket underlättar vid personalomsättning och ny inlärning.

Fast går också att koppla samman med våra övriga system för myndighet och utförare. På så sätt kan ni skapa ett helt ekosystem där ni håller informationen hos endast en leverantör vilket stärker säkerheten och förenklar arbetet.

Har ni behov av integrationer finns det till flera olika lönesystem, bland annat Crona, Visma, Fortnox och Hogia. Vi kan även integrera med ert intranät och andra system på begäran.

Alfa eCare Fast

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Hello world -3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatibus molestiae accusantium magni ex numquam eveniet, doloremque dolores impedit beatae quas!

Anpassningsbart

Lägg till eller ta bort moduler som passar ditt dagliga arbete

Fäll ihop moduler som du inte behöver se för tillfället

Hello world -3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatibus molestiae accusantium magni ex numquam eveniet, doloremque dolores impedit beatae quas!

Hello world -4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatibus molestiae accusantium magni ex numquam eveniet, doloremque dolores impedit beatae quas!