Alfa eCare Epsilon-Ett journalsystem som stödjer ett systematiskt arbetssätt kring personer med demenssjukdom

Alfa eCare Epsilon-Ett journalsystem som stödjer ett systematiskt arbetssätt kring personer med demenssjukdom

Många personer med demenssjukdom är beroende av omfattande stöd för att klara sin vardag. Det är därför av största vikt att omsorgsgivaren har kunskap, information och rätt verktyg för att kunna ge vård och omsorg på bästa sätt. I journalsystemet Alfa eCare Epsilon finns stöd för ett strukturerat arbetssätt kring bemötande av personer med demenssjukdom utifrån följande områden.  

Alfa eCare Epsilon - Demensvård

NPI-skattning
Att arbeta efter NPI-skattning (Neuropsychiatric Inventory Scale) kan förbättra vården och omsorgen för den demenssjuke. NPI-skattningen är ett skattningsformulär som består av 12 områden med frågor för att utröna tillståndet hos den sjuke. I Alfa eCare Epsilon finns stöd för att på ett enkelt sätt arbeta med NPI-skattning vilket ger bra förutsättningar för en mer kvalitativ vård och omsorg.

Genomförandeplan enligt IBIC
Hur en beviljad insats till en person med demenssjukdom ska genomföras dokumenteras i genomförandeplanen i Alfa eCare Epsilon. Planen utformas tillsammans med den äldre och dess anhöriga i syfte att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljning av en beslutad insats. Planen tydliggör både för den äldre och för personalen vad som ska göras och vem som ska göra vad, när och hur. I Alfa eCare Epsilon är genomförandeplanen alltid tillgänglig för den som arbetar med den äldre, både på dator och i mobilen. Genom det mobila arbetssättet har personalen som hjälper den äldre rätt information om bemötandet och de individuella förutsättningarna tillgänglig när insatsen ska utföras och det möjliggör bästa möjliga bemötande vid varje tillfälle.

Dokumentation och uppföljning
Dokumentationen av utförandet av de beviljade insatserna görs på ett strukturerat och användarvänligt sätt i Alfa eCare Epsilon. Strukturen i journalen gör det enkelt att följa upp den äldres mående och hur utförandet av insatserna fortlöper med utgångspunkt i livsområden enligt IBIC. Behörighetsstrukturen i systemet skapar möjligheter till sammanhållen journalföring mellan SoL och HSL-journalen om samtycke till detta finns.

Kommunikation
I Alfa eCare Epsilon finns funktionalitet som underlättar kommunikationen inom och mellan de olika yrkesgrupper som arbetar kring den äldre. På ett enkelt sätt kan meddelanden och arbetsanteckningar delas mellan den personal som har behörighet till den äldres personakt. På detta sätt kan tips och råd delas mellan personalen och alla som möter den äldre har uppdaterad information från kollegor som gör att bemötandet av den äldre kan anpassas efter aktuellt mående. 

BPSD-registret
Det är viktigt att dokumentera hur vården fungerar och många använder BPSD-registret för att skapa åtgärdsplaner enligt de olika livsområdena. I Alfa eCare Epsilon finns en länk till BPSD-registret och ambitionen är att bygga en mer omfattande integration framöver.

Är du intresserad av Alfa eCare Epsilon eller vill veta mer om hur våra system stöttar er som arbetar inom Demensvården. Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

NPI-skattning
Att arbeta efter NPI-skattning (Neuropsychiatric Inventory Scale) kan förbättra vården och omsorgen för den demenssjuke. NPI-skattningen är ett skattningsformulär som består av 12 områden med frågor för att utröna tillståndet hos den sjuke. I Alfa eCare Epsilon finns stöd för att på ett enkelt sätt arbeta med NPI-skattning vilket ger bra förutsättningar för en mer kvalitativ vård och omsorg.

Genomförandeplan enligt IBIC
Hur en beviljad insats till en person med demenssjukdom ska genomföras dokumenteras i genomförandeplanen i Alfa eCare Epsilon. Planen utformas tillsammans med den äldre och dess anhöriga i syfte att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljning av en beslutad insats. Planen tydliggör både för den äldre och för personalen vad som ska göras och vem som ska göra vad, när och hur. I Alfa eCare Epsilon är genomförandeplanen alltid tillgänglig för den som arbetar med den äldre, både på dator och i mobilen. Genom det mobila arbetssättet har personalen som hjälper den äldre rätt information om bemötandet och de individuella förutsättningarna tillgänglig när insatsen ska utföras och det möjliggör bästa möjliga bemötande vid varje tillfälle.

Dokumentation och uppföljning
Dokumentationen av utförandet av de beviljade insatserna görs på ett strukturerat och användarvänligt sätt i Alfa eCare Epsilon. Strukturen i journalen gör det enkelt att följa upp den äldres mående och hur utförandet av insatserna fortlöper med utgångspunkt i livsområden enligt IBIC. Behörighetsstrukturen i systemet skapar möjligheter till sammanhållen journalföring mellan SoL och HSL-journalen om samtycke till detta finns.

Kommunikation
I Alfa eCare Epsilon finns funktionalitet som underlättar kommunikationen inom och mellan de olika yrkesgrupper som arbetar kring den äldre. På ett enkelt sätt kan meddelanden och arbetsanteckningar delas mellan den personal som har behörighet till den äldres personakt. På detta sätt kan tips och råd delas mellan personalen och alla som möter den äldre har uppdaterad information från kollegor som gör att bemötandet av den äldre kan anpassas efter aktuellt mående. 

BPSD-registret
Det är viktigt att dokumentera hur vården fungerar och många använder BPSD-registret för att skapa åtgärdsplaner enligt de olika livsområdena. I Alfa eCare Epsilon finns en länk till BPSD-registret och ambitionen är att bygga en mer omfattande integration framöver.

Är du intresserad av Alfa eCare Epsilon eller vill veta mer om hur våra system stöttar er som arbetar inom Demensvården. Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.