Alfa eCare Daisy

digitala processer för förskolan

Om Alfa eCare Daisy

Alfa eCare Daisy är ett affärssystem som stöttar och knyter samman förskoleverksamhetens olika delar. Kommunen använder systemet för att sköta administrationen kring ansökningar, fakturering, rapportering, statistik med mera.

Personal på förskolan använder systemet för att kvalitetssäkra det dagliga arbetet och för att följa varje barns dagliga planering och se deras individuella behov och förutsättningar.

Vårdnadshavare registrerar sitt barns schema, anger särskilda behov som barnet kan ha, informerar om allergier och mycket annat. I Daisy kan de följa verksamheten och se när barnet blir lämnat och hämtat.

Alfa eCare Daisy - Happy kids playing
Alfa-eCare-produktlogotyper-Daisy

Samarbeta med Alfa eCare

Vill ni vara med och utveckla Alfa eCare Daisy på den svenska marknaden?

Alfa eCare Daisy används idag på över 70 kommunala och privata förskolor i Finland och vi ser fram emot att kunna erbjuda Daisy även till den svenska marknaden. För att få en bra förståelse för verksamheten och dess behov är det viktigt för oss att ha en nära dialog och samarbete med de yrkesverksamma. Är du intresserad av ett samarbete? Hör av dig till oss!

ARBETA DIGITALT

Hur funkar det?

Alfa eCare Daisy är ett digitalt system för alla delar av processerna kring förskoleverksamheten.

Beroende på roll, ges tillgång till olika delar av systemet med anpassade funktioner. Informationen som förs in samlas centralt och är åtkomlig för alla personer med rätt behörighet.

Inloggning i systemet sker på ett säkert sätt och systemet är byggt för att kunna integreras med kommunernas och de privata aktörernas övriga system och processer.

“Med hjälp av Alfa eCare Daisy kan personalen lägga värdefull tid på barnen istället för tidskrävande administrativt arbete”

PEKKA NIVALA – PRODUKTÄGARE ALFA eCARE DAISY

SJÄLVKLART VAL

För vem?

Alfa eCare Daisy används idag av över 70 kommunala och privata förskolor i Finland. 

Systemet består av olika delar med varierande funktionalitet, anpassade efter vem som ska använda den, kommun, förskolepersonal eller vårdnadshavare.

Som ett tillägg finns den digitala tjänsten för ansökningar, eDaisy, som gör det möjligt för vårdnadshavare att fylla i och läsa ansökningar och beslut från kommunen.

Sammanslaget bidrar alla delar av Alfa eCare Daisy till att göra den dagliga vardagen i förskolan enkelt och smidig för både vårdnadshavare och yrkesverksamma.

skräddarsydda utbildningar

Våra utbildningar

Vi erbjuder olika typer av utbildningar riktade till de som arbetar i verksamheten. I grundpaketet erbjuder vi tre kategorier av utbildningar:

1. Utbildning i hur Alfa eCare Daisy används och fungerar för olika roller.

2. Kombinationsutbildningar där utbildning i Alfa eCare Daisy kombineras med utbildning i pedagogik och arbetsmetoder.

3. Utbildningar som enbart är inriktade på pedagogik och arbetsmetoder inom olika delar av förskolans uppdrag.

Alla utbildningar kan anpassas efter önskemål och behov och kan ske antingen på plats i verksamheten eller på distans.

Alfa eCare Clinicbuddy computer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Alfa eCare Daisy, hör av dig till Peter.

HÄR FÖR DIG

Support

Vid supportärenden gällande våra övriga Alfa eCare-produkter är du välkommen att registrera ditt ärende i vårt ärendehanteringssystem Alfa eCare Support.

Vid brådskande ärenden ber vi er alltid att ringa.

020-320 310
support@alfaecare.se

Vardagar 08-17

Välkommen att höra av dig till oss!