IT-system för digitalisering av privat och offentlig sektor

Vår strävan är att tillsammans med dig som kund skapa säkra och kostnadseffektiva lösningar
som skapar mesta möjliga värde för verksamheten, medarbetarna och individen.

Användarvänligt och modernt verksamhetssystem
för biståndshandläggare och utförare inom:
Framtidssäkrat affärs- och processystem
för dig som arbetar inom:

Användarvänligt och modernt verksamhetssystem för biståndshandläggare och utförare inom:

Framtidssäkrat affärs- och processystem för dig som arbetar inom:

- Lev upp till de krav som ställs av Socialstyrelsen -

Avvikelsehantering

Säkerställ hög vårdkvalitet och patientsäkerhet med avvikelsehantering från Alfa eCare.

pdf

på gång

Det senaste från Alfa eCare

webinars

Aktuella webinars

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare