Alfa eCare

kunddagar

17-18 september

IT-system för digitalisering av privat och offentlig sektor

Äldreomsorg

Alfa eCare Welfare - Verksamhetssystem för dig som arbetar inom kommunen eller som privata utförare.

Läs mer

Personlig assistans

Alfa eCare Welfare - Verksamhetssystem för dig som arbetar med personlig assistans, i kommunal eller privat regi.

Läs mer

Individ och familj

Alfa eCare Welfare - Verksamhetssystem för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgen och är verksam inom kommunal eller privat sektor.

Läs mer

Arbetsmarknad

Alfa eCare Welfare - Arbetsmarknad och etablering. Feriematchning samt arbetsmarkanadsåtgärder inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Sjukvård / ASIH

Alfa eCare Clinics - Verksamhetssystem för dig som arbetar inom privat eller regional sjukvård.

Läs mer

Tandvård

Alfa eCare Clinics - För dig som arbetar inom privat eller kommunal tandvård.

Läs mer

Rehab & psykologi

SmartClinic - Ett komplett affärssystem för olika typer av kliniker.

Läs mer

Användarvänligt och modernt verksamhetssystem
för biståndshandläggare och utförare inom:
Framtidssäkrat affärs- och processystem
för dig som arbetar inom:

Användarvänligt och modernt verksamhetssystem för biståndshandläggare och utförare inom:

Framtidssäkrat affärs- och processystem för dig som arbetar inom:

- få ut mer av ert verksamhetssystem -

Utöka ditt Alfa eCare Welfare

Under Alfa eCare Welfares tak kan du samla flera moduler: Dokumentation, Planering, Signering, Assistans och Avvikelsehantering.

Kika in på vår specialgjorda sida för dig som är nyfiken på att utöka ert Alfa eCare Welfare (tidigare Epsilon).

på gång

Det senaste från Alfa eCare

webinars

Aktuella webinars

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare